Organisasjonsdirektør, midlertidig

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 18.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no

Organisasjonsdirektør

for midlertidig periodeDirektoratet for arbeidstilsynet har ansvar for utvikling og oppfølging av strategier, mål og resultatkrav, kunnskapsutvikling, regelverksutvikling og informasjon. Direktoratet er i dag organisert i fem avdelinger: Avdeling for organisasjon, avdeling for styring og samordning, avdeling for lov og regelverk, avdeling for dokumentasjon og analyse og avdeling for kommunikasjon. Alle avdelingene rapporterer til direktøren for Arbeidstilsynet. Direktoratet har i dag 130 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Arbeidstilsynet er inne i en periode der Arbeidstilsynets organisering skal vurderes og der målet er å få en organisasjon som i større grad kan løse samfunnsoppdraget på en mer effektiv måte. Arbeidet med å implementere en eventuell organisasjonsendring vil starte høsten 2018.
Stillingen som organisasjonsdirektør er midlertidig og vil ha en varighet fra 1. februar til 31.august 2018

Vi tilbyr

Stillingen er innplassert som avdelingsdirektør, stillingskode 1060, i statens regulativ. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr spennende og krevende utfordringer der du har muligheten til å påvirke norsk arbeidsliv. Arbeidstilsynet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Mangfold er viktig for oss og vi ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt. Vi ønsker kvalifiserte kandidater uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Kvalifikasjoner

Som kandidat for stillingen må du ha relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå.
Du må kunne vise til ledererfaring innen fagområdet samt ha erfaring med større omstillings- og effektiviseringsprosesser.
Du må evne å tenke strategisk og se organisasjonens behov.
God lederkompetanse er en betingelse.
God kunnskap om arbeidsmiljø og HMS samt medbestemmelse vil bli vektlagt.
Ha forståelse om Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag.

Personlige egenskaper

Du er en samlende og motiverende leder for dine medarbeidere som skaper tillit og bidrar til et godt arbeidsmiljø med plass for utvikling og arbeidsglede. Du bidrar positivt som endringsagent i omstillingstider.
Du har gode samarbeidsevner, evne til å skape og videreutvikle gode relasjoner også ut over egen avdeling.
Du er utviklingsorientert og har samtidig et operativt "blikk".
Du tar initiativ og har gjennomføringsevne og evner å delegere.
Du må ha god rolleforståelse og kunne lede både mellomledere og medarbeidere.

Søknadsfrist: 22.01.2018

Arbeidsgiver:
Direktoratet for arbeidstilsynet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler