PLAN - Rådgiver (jurist)

Om stillingen

Departementet er øverste planmyndighet og har ansvar for å forvalte plan- og bygningsloven. Avdelingen har stort faglig og juridisk ansvar, blant annet knyttet til veiledning, lovtolkning og lovutvikling innen fagfeltet.  Du vil arbeide sammen med kolleger med ulik fagbakgrunn innen arealpolitiske områder som by- og tettstedsutvikling, forvaltning av fjell- og strandområder, sjø- og vassdragsområder m.v. 


Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver

 • Behandle forvaltningssaker og arbeide med rettslige spørsmål knyttet til planer, byggesaker, forskrifter og lovendringer
 • Legge fram saker for politisk ledelse
 • Delta i utredningsarbeid 
 • Formidle skriftlig og muntlig internt og eksternt
 • Andre oppgaver er samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlover, blant annet natur- og miljølovgivningen

Du vil arbeide sammen med kolleger med ulik fagbakgrunn innen arealpolitiske områder som by- og tettstedsutvikling, forvaltning av fjell- og strandområder, sjø- og vassdragsområder m.v. 


Vi søker deg som

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • God kunnskap om planjuss og plansystemet
 • Relevant erfaring fra arbeid med plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Gode skriveferdigheter og god muntlig formidlingsevne

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Kombinasjon av juridisk kompetanse og interesse for og forståelse for plansystemet
 • Gode analytiske evner
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra og interesse for utredningsarbeid

Personlige egenskaper

Du er en samarbeidsorientert, engasjert og tillitsskapende medarbeider som er interessert i å videreutvikle fagfeltet. Du trives med å jobbe strukturert, kan tilegne deg ny kunnskap og handle målrettet og effektivt under tidspress.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Søknaden bør inneholde en kortfattet beskrivelse av arbeidserfaring og resultater du mener er relevant for stillingen.


Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver fra kr 550.000 - 700.000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, tlf 415 19 695 eller utredningsleder Pål Lorentzen tlf 971 22 167.


Søknadsfrist: 12.04.2021

Arbeidssted: R5, Akersgata 59

Arbeidsgiver:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler