Porteføljeansvarlig

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du interesse for og evne til å forstå sammenhengen mellom leveransene fra flere prosjekter, for å kunne avdekke avhengigheter og konsekvenser av endringer? Vi søker etter porteføljeansvarlig som vil jobbe med oppfølging og leveransestyring av vår utviklingsportefølje inn mot forretningssiden.

Skatteetaten er midt i et større moderniseringsløp og har en portefølje med 4 store satsingsprosjekter (tildelt kr 346 mill. i statsbudsjettet i 2021), samt ca. 50 andre prosjekter og et stort antall (150+), utviklingsoppdrag. IT leverer årlig i overkant av 1 million utviklingstimer.
 
IT har etablert egne team som er bindeleddet mellom IT og forretningsdivisjonene. Hvert divisjonsteam har en porteføljeansvarlig som skal sikre porteføljestyringen av IT-prosjekter for den divisjonen han/hun er ansvarlig for. De porteføljeansvarlige skal forstå sammenhenger mellom leveranser fra ulike prosjekter, og på denne måten kunne bidra inn i konsekvensvurderinger i samarbeid med prosjektledere.
 
Avdeling Portefølje, gruppe Leveransestyring er ansvarlig for koordinering og styring av porteføljen av utviklingsoppgaver innen IT ved å følge opp prosjekter og utviklingstiltak, rapportere på og analysere porteføljen i sin helhet, samt gjennomføre ressurs-, økonomi- og risikostyring. Gruppen søker porteføljeansvarlig som skal jobbe inn mot divisjon Informasjonsforvaltning.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger


  Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 700 000 – kr 920 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.
  Noe reisevirksomhet må påregnes.

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

  For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 
     

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning innen administrasjon, økonomi eller IT, gjerne på masternivå.
 • erfaring fra store organisasjoner med kompleksitet både når det gjelder teknologi og antall prosjekter
 • erfaring som prosjektleder, herunder erfaring med å planlegge og gjennomføre IT-prosjekter
 • erfaring med estimering av prosjektkostnader
 • fordel med erfaring med smidig metodikk, design thinking, og produktorientert IT utvikling
 • fordel med erfaring med porteføljestyring
 • fordel med erfaring med estimering av varige drift og forvaltningskostnader
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • selvgående, men liker også å jobbe i team og samarbeide med andre
 • analytisk og evner å tenke helhetlig
 • evner å tenke nytt og liker å drive endringsprosesser
 • tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • strukturert i sin arbeidstilnærming

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Vil du jobbe med oppfølging og leveransestyring av vår utviklingsportefølje?
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Kate Høiback
Tlf: 975 66 702

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler