Porteføljeansvarlige til digitaliseringsprosjekter

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe  tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Vi søker etter porteføljeansvarlige som ønsker å jobbe med oppfølging og leveransestyring av vår utviklingsportefølje inn mot våre forretningsdivisjoner.

IT har etablert egne team per divisjon som er bindeleddet mellom IT og divisjonene. Hvert divisjonsteam har en porteføljeansvarlig som skal sikre porteføljestyringen av IT-prosjekter for den divisjonen han/hun er ansvarlig for.  De porteføljeansvarlige skal forstå sammenhenger mellom leveranser fra ulike prosjekter, og på denne måten kunne bidra inn i konsekvensvurderinger i samarbeid med prosjektledere. 

Skatteetaten er midt i et større moderniseringsløp og har en portefølje med 4 store satsingsprosjekter (tildelt kr 480 mill i statsbudsjettet i 2019) samt ca. 40 andre prosjekter og et stort antall (200 ) utviklingsoppdrag. IT vil levere ca. 1 million utviklingstimer i 2019.

Avdeling Portefølje, gruppe Leveransestyring er ansvarlig for koordinering og styring av porteføljen av utviklingsoppgaver innen IT ved å følge opp prosjekter og utviklingstiltak, rapportere på og analysere porteføljen i sin helhet, samt gjennomføre ressurs-, økonomi- og risikostyring.  

Gruppen søker porteføljeansvarlige som skal jobbe mot divisjonene Brukerdialog og Innsats.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 700 000 – kr kr 922 300 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ref.nr: 2019/9409

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.
 
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning innen administrasjon, økonomi eller IT, gjerne på masternivå
 • erfaring fra store organisasjoner med kompleksitet både når det gjelder teknologi og antall prosjekter
 • erfaring som prosjektleder, herunder erfaring med å planlegge og gjennomføre IT-prosjekter
 • erfaring med estimering av prosjektkostnader
 • erfaring med smidig metodikk og produktorientert IT utvikling en fordel
 • erfaring med porteføljestyring er en fordel
 • erfaring med estimering av varige drift og forvaltningskostnader er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • interesse for og evne til å forstå sammenhengen mellom leveransene fra flere prosjekter for å kunne avdekke avhengigheter og konsekvenser av endringer
 • selvgående, men liker også å jobbe i team og samarbeide med andre
 • analytisk og evner å tenke helhetlig
 • evner å tenke nytt og liker å drive endringsprosesser
 • tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • strukturert i sin arbeidstilnærming

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Foss Abrahamsen
AnneFoss.Abrahamsen@skatteetaten.no
Tlf: 900 83 163

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler