Produktansvarlig for nye nasjonale e-helseløsninger

Har du erfaring fra helhetlig produkt- og tjenesteutvikling?

Vi ser etter en produktansvarlig for nye nasjonale e-helseløsninger med ansvar for å realisere aktuelle målbilder og veikart i henhold til strategier og planer.

Vi søker deg som liker å jobbe i et tverrfaglig miljø og som brenner for produktrealisering. Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett har et felles ansvar for de nasjonale e-helseløsningene som E-resept, Kjernejournal og Helsenorge. I tillegg er vi i gang med store programmer som Helsedataplattformen og Modernisert folkeregister.

Løsningene skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere, og du vil ha en sentral rolle i denne satsingen. Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett skal bidra til at helsepersonell har gode IKT-systemer og sikker tilgang til pasientopplysninger. Innbyggerne skal tilbys digitale helsetjenester av høy kvalitet og data skal være tilgjengelig for blant annet forskning og kvalitetsforbedring.

Norsk Helsenett søker nå etter en produktansvarlig i forbindelse med forvaltning og strategisk tjenesteutvikling av nye produktområder. Et av disse er HelseID som tilbyr pålogging som en tjeneste, og er tilrettelagt for bruk i nasjonale e-helseløsninger og kliniske fagsystemer. Disse løsningene overlater da pålogging til HelseID. Dette gir en enhetlig brukeropplevelse uavhengig av system og arbeidssted, og legger samtidig til rette for engangspålogging («single sign-on»). HelseID tilbyr også autentisering av maskiner og andre enheter (IOT).

Et annet produkt er et felles meldesystem "En vei inn" for uønskede hendelser i helsetjenesten. Dette omfatter meldeordninger for bivirkninger, meldeordninger for medisinsk utstyr, varselordninger til Helsetilsynet m.fl. Norsk Helsenett overtar dette produktet for forvaltning fra 1. januar 2020.

Vi søker deg som har erfaring med produktstyring/forvaltning og du vil inngå i et felles fagmiljø med produktansvarlige for alle de nasjonale e-helseløsningene. Som produktansvarlig vil du være administrativt ansvarlig for strategisk styring av løsningsområdet, samt ansvarlig for forvaltning av strategisk målbilde og veikart. Du vil være løsningseiers operative ressurs og vil være primært kontaktpunkt i forvaltningsorganisasjonen.

Stillingen er fast og er for tiden plassert i Avdeling produkt og plan, Seksjon produkt og veikart.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til å utarbeide, forvalte og realisere målbilder og veikart i henhold til strategier og planer
 • ha helhetlig oversikt over utviklingsplaner
 • ha dialog med sektoren og kunne lede arbeidsmøter med deltakelse fra sektoren
 • forvalte produktkravene for aktuelle ansvarsområder og ivareta helhetskonseptet for produktene
 • identifisere produktrisiko og foreslå risikoreduserende tiltak
 • bidra til at løsningsspesifikasjoner for produktet og at løsningskomponenter er helhetlige og av god kvalitet
 • samarbeide med alle interne produktansvarlige og bidra til en helhet på tvers av de nasjonale e-helseløsningene
 • ha faglig dialog om funksjonalitet med samarbeidspartnere
 • rapportere status til ledelsen på fremtidige leveranser
 • bidra til uthenting av statistikk og rapportering

  Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen 

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå (minimum bachelor)
 • minimum fem års relevant arbeidserfaring med forvaltning av produkter/løsninger
 • erfaring med arbeid knyttet til strategi og veikart for produkter/løsninger
 • erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • erfaring med produkt og løsningsutvikling
 • erfaring innenfor behovsanalyse og kravspesifisering
 • gode prosesslederegenskaper og evne til fasilitering
 • evne til å kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig

Arbeidsspråket og all dokumentasjon er på norsk og det er derfor et krav om at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med forvaltningsprosesser for IKT-løsninger
 • erfaring med forvaltning av løsninger med høye krav til informasjonssikkerhet og personvern
 • erfaring fra digitaliseringsprosjekter
 • god forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektor, spesielt helsesektoren
 • kjennskap til nasjonale felleskomponenter innen IKT
 • god kjennskap til norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Normen)

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen må du ha evne til å ta initiativ, forankret i etablert strategi og målbilde. Du kommer inn i et fagmiljø hvor det er stadige endringer og du må derfor være fleksibel, løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Det er en forutsetning at du er engasjert i utvikling av helsesektoren og ønsker å være med på å forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere.

Vi tilbyr

 • en spennende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger

I Norsk Helsenett får du kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Tempoet hos oss er høyt, men vi tar godt vare på hverandre. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har en viktig oppgave i å tilrettelegge for en sikker og effektiv samhandling i helse- og omsorgssektoren. Vi har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet. Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen. I samarbeid med Direktoratet for e-helse har Norsk Helsenett i dag betydelig driftsaktivitet av nasjonale e-helseløsninger. Fra 01.01.2020 skal oppgaver innen utvikling, forvaltning og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (bl.a. helsenorge.no, kjernejournal, e-resept, grunndataplattformen, m.fl.) overføres fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett. Flere nye e-helseløsninger er også under planlegging og utvikling.

Blant våre kunder er også alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag i overkant av 400 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Kontaktinfo: Kari Jørgensen, seksjonsleder, tlf.: 99007861 Levard Olsen, HR-rådgiver, tlf.: 480 23 407

Søknadsfrist: 29.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Kari Jørgensen, seksjonsleder
Tlf: 99007861

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler