Professor/førsteamanuensis innen boligforskning

Professor/førsteamanuensis i boligforskning 

Ved Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, som er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA, https://www.oslomet.no/om/sva), er det nå ledig en fast nyopprettet stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, med boligforskning som tema.

Stillingen er en forskningsstilling med undervisning og veiledning. Den som ansettes vil formelt være ansatt ved OsloMet - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Housing Lab er i oppbyggingsfasen, og er et trepartssamarbeid mellom OsloMet, Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse, og har sitt akademiske og fysiske hjem ved OsloMet.

Housing Lab søker empirisk orienterte forskere som har et ønske om å arbeide praksisnært og anvendt. Den som ansettes skal bli med på å starte oppbyggingen av fagmiljøet innen boligmarkedsøkonomi ved Housing Lab.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • forske og formidle forskningsresultater
 • initiere og bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • undervisning
 • veilede studenter og sensur av oppgaver
 • arbeide med praksisnære problemstillinger
 • bransjekontakt, som eiendomsmeglere og utbyggere, opprette kontakt med andre fagmiljøer og næringslivet
 • besvare henvendelser fra myndighetene representere Housing Lab utad
 • utvikle samarbeid på tvers av instituttene på SVA og av OsloMet

Vi søker deg som har:

 • kompetanse på professor- eller førsteamanuensisnivå innenfor samfunnsøkonomi
 • erfaring med å lede større forsknings- og utviklingsprosjekter
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. For professorstillinger vil vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene bli tillagt stor vekt.
 • erfaring med prosjektakkvisisjon
 • kjennskap til norsk boligpolitikk, skattepolitikk, meglerbransjen og tilbudssideforhold
 • dokumentert god kunnskap om og erfaring med forskning på det norske boligmarkedet. gode og relevante forskningsnettverk
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • solid kompetanse i bruk av bruk av empiriske forskningsverktøy som programmeringsferdigheter i Stata, R, Python, Matlab, Ox og liknende

Vi vil legge vekt på at søkeren kan vise til nylig og hyppig deltakelsesfrekvens på internasjonale konferanser innen samfunnsøkonomi, og særlig innen områder som «Urban Economics» og «Housing Economics».

Vi ønsker deg som:

 • har erfaring fra kontakt med privat sektor, departement eller annen finans- og pengepolitisk utøvelse.
 • har erfaring fra å skrive kortfattede sammendrag av vitenskapelige funn
 • har erfaring fra å arbeide med anvendte mikroøkonomiske problemstillinger med observasjoner på husholdnings- og enkeltbolignivå og med makro- og skatteøkonomiske vinklinger knyttet til bruk av data
 • har interesse av problemstillinger knyttet til kostnadskomponenter, tomteprisindekser og byggetrinnsspørsmål
 • har erfaring fra å ha arrangert work-shops, konferanser og annen faglig koordinerende virksomhet
 • har et stort fagnettverk
 • er initiativrik og viser selvstendig skaperkraft
 • er sosial nysgjerrig og ønsker samarbeid
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere studenter, ph.d.-stipendiater og kolleger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Gitt Housing Labs rolle for oppstart og drift av bransjenære forskningsprosjekter og prosjektakkvisisjonens sentrale rolle ved SVA, hvor stillingen formelt er plassert, er det en fordel å beherske et skandinavisk språk. Søkere som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk ved ansettelse, må innen tre år etter å ha begynt i stillingen tilegnet seg kunnskaper i norsk minimum nivå B2.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp sammen med søknaden:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • 10-15 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk eller ved andre administrative spørsmål, kontakt seniorrådgiver May-Lill Skogli, e-post: mlskog@oslomet.no, telefonnummer: 40 24 40 28.

Vi kan tilby deg

 • en spennende stilling på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et livlig miljø preget av glød og nysgjerrighet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med engasjerte kollegaer
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte forskningssjef Erling Røed Larsen, tlf. 480 92 263 eller til ass. forskningssjef André K. Anundsen, tlf. 971 59 034.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1013 professor, lønn kroner 695 500 – 893 900 per år, eller stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønn kroner 524 200-682 200 per år. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:    11. juni 2019

Ref.nr: 19/04312                      

Søknadsfrist: 11.06.2019

Arbeidssted: Stensberggata 26

Arbeidsgiver:
OsloMet - storbyuniversitetet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler