Program- og nettredaktør – seksjonsleder

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 565 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Nasjonalbiblioteket har en stadig økende formidlingsaktivitet, og søker etter en seksjonsleder for program- og nettredaksjonen i fast stilling.

Nasjonalbiblioteket har omfattende formidling mot et allment publikum over hele landet med arrangementer på scenen og digitale produksjoner, podkaster og redaksjonell formidling på video, nettartikler og i sosiale medier, utstillinger, utgivelser og skolebesøk. Den redaksjonelle formidlingen baserer seg på innholdet i Nasjonalbibliotekets samling, innenfor litteratur, musikk, film, fotografi og annet materiale fra norsk kultur- og offentlighetshistorie.

I stillingen som program- og nettredaktør ligger redaksjonell ledelse av Nasjonalbibliotekets formidling for et allmennpublikum gjennom arrangementer på scenen og digitale arrangementsproduksjoner, podkast, videoreportasjer, nettartikler og sosiale medier. Vi har et høyt ambisjonsnivå og en økende formidlingsaktivitet, særlig på digitale flater, og det forventes at redaktøren sammen med redaksjonens medarbeidere har selvstendige ideer og initiativ, og bidrar til strategisk utvikling sammen med avdelingsdirektør og avdelingens ledergruppe.

Seksjonen inngår i avdelingen Kulturformidling og informasjon med 26 ansatte. I stillingen ligger det personalledelse av seksjonens seks medarbeidere og budsjettstyring. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe.

Det vil forventes noe kvelds- og helgearbeid.

Vi tilbyr

* en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
* et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
* gode faglige utviklingsmuligheter
* fast stilling i stillingskode 1407 Avdelingsleder (arbeidstittel er seksjonsleder). Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 68-79, som for tiden utgjør kr. 618.600,- til 792.700,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
* medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

* dokumentert erfaring som redaksjonell leder
* dokumentert erfaring med målrettet formidlingsarbeid, på scenen og/eller på digitale flater
* erfaring som personalleder er en fordel
* svært god kjennskap til norsk kulturliv og norsk kultur- og samfunnshistorie
* svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (begge målformer) og engelsk
* utdannelse på masternivå, realkompetanse kan erstatte formelle krav
* egnethet jf. avsnittet om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

* høy arbeidskapasitet, stor ansvarsfølelse og gode sosiale egenskaper
* idérik og strategisk
* effektiv, strukturert og fleksibel, og god til å håndtere flere prosjekter samtidig
* arbeider raskt og nøyaktig under tidspress
* dokumentert gjennomføringskraft

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.04.2021

Arbeidsgiver:
Avdeling Kulturformidling og informasjon, Nasjonalbiblioteket
0254

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler