Programarkitekt Regionale Kliniske LøsningerSykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Les mer om dette i Regional utviklingsplan 2035.Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har stort fagmiljø rundt arkitektur med kompetente ansatte som brenner for faget sitt.

Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for.Helse Sør-Øst har et program, Regional klinisk løsning (RKL), for å standardisere og konsolidere de kliniske løsningene innen journalsystem, laboratoriesystem, radiologi, kurve/medikasjon, medikamentell kreftbehandling, samhandlingsløsninger mm. Programmet har et budsjett på i underkant av 500 MNOK årlig og ca. 500 involverte personer. For mer informasjon, se http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/RKL.aspx. De andre store programmene i Helse Sør-Øst er bl.a. innenfor informasjonssikkert og personvern, infrastrukturmodernisering og nye sykehusbygg.

Vi søker etter en erfaren arkitekt som kan ta den ledende arkitektrollen i programmet.

Vi tilbyr

 • Meget spennende oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling og svært kompetente kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel arbeidsgiver
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse
 • Lang og allsidig erfaring innen arkitektur, spesielt virksomhetsarkitektur
 • Erfaring med arbeid fra store og komplekse program og prosjekt
 • TOGAF sertifisert
 • Erfaring med bruk av modelleringsstandarden Archimate

Personlige egenskaper

 • Proaktiv, løsningsorientert og strukturert
 • Ha et sterkt leveransefokus, og levere innen avtalte frister både for egne leveranser og for team med arkitekter
 • Evne til å jobbe selvstendig og lede team
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.12.2019

Arbeidsgiver:
Arkitektur, Sykehuspartner HF
0275

Kontaktperson:
Omar Tanveer
Tlf: 95728482

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler