Programmedarbeider

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Vil du hjelpe oss å utvikle historie- og samfunnsformidling gjennom arrangementer?

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum, og søker etter en programmedarbeider i fast stilling til å videreutvikle og løfte dette oppdraget ytterligere.

Nasjonalbibliotekets arrangementer skal bidra til å åpne samlingen for flere ved å aktualisere og formidle norsk kulturhistorie på en måte som deler kunnskap og vekker nysgjerrighet. Vi ønsker nå å knytte til oss en programmedarbeider i en fast stilling, som sammen med programsjefen skal videreutvikle Nasjonalbibliotekets formidlingsarbeid gjennom arrangementer for et allment publikum på Solli plass. Programmedarbeideren skal i samspill med programsjef og programgruppen bidra til planlegging, gjennomføring og avvikling av arrangementer, og utvikle nytt programinnhold og nye programkonsepter med særlig orientering mot samfunns- og historieformidling.

Stillingen er lagt til Oslo og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 19 medarbeidere, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon. I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og fem utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til ca. åtte bokutgivelser og tre filmutgivelser på DVD. Gjennom disse kanalene formidles kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger av litteratur, musikk, film og fotografi til alle i Norge.

Stillingen inngår i seksjonen Arrangement og resepsjon, og rapporterer til seksjonsleder, som også er programsjef.

 

Tiltredelse
Etter avtale og senest 1. mars 2020.

Vi tilbyr

 • arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • en spennende jobb i et kreativt miljø med høyt tempo
 • et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • fast stilling i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 55 - 62, som for tiden utgjør fra kr. 488 000 til 552 800 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse på masternivå fra et av formidlingsområdene – realkompetanse og erfaring kan erstatte formalkrav
 • erfaring med målrettet formidlingsarbeid
 • kjennskap til norsk kulturliv og kulturhistorie
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (begge målformer) og engelsk
 • egnethet jf. avsnittet om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • selvstendig, effektiv og idérik
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og fleksibel arbeidsform
 • god til å håndtere flere prosjekter samtidig
 • arbeider raskt og nøyaktig under tidspress
 • ansvarsfølelse
 • dokumentert gjennomføringskraft

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling Kulturformidling og informasjon, Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsensgate 110
0255 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler