Prosessmodellør til styringsavdelingen

Styringsavdelingen skal legge til rette for tolldirektørens styring av virksomheten gjennom å forvalte og videreutvikle etatens strategi, langtidsplanlegging og styringsstrukturer, herunder etatens mål og resultatstyringssystem. Avdelingen har også ansvar for fagområdene prosesstyring og -forvaltning samt sikkerhet og beredskap.

Som prosessmodellør vil du være en del av det sentrale styringsmiljøet i etaten og jobbe sammen med andre sentrale ressurser for å bidra til prosess- og kvalitetsstyring og gode endringsprosesser. Du vil bidra til at etatens ledelse har en god forståelse av roller, ansvar og myndighet gjennom å avklare grensesnitt mellom prosesseiere, systemeiere og linjeorganisasjonen. Du vil være en av våre superbrukere på systemet Qualiware som brukes til å dokumentere prosessene.

Du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å ivareta standarder og kvalitet i etatens prosessmodeller. Styringsavdelingen har mange pågående prosjekter og oppgaver, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen. Stillingen krever utstrakt samarbeid i etaten på tvers av avdeling og fagområder, så kjennskap til Tolletaten vil være en klar fordel.  

Arbeidsoppgaver:

 • modellere prosesser i Qualiware
 • delta på prosessgruppearbeid og workshop arbeid og på sikt bygge evne til å kunne fasiliterere prosessgruppearbeid selvstendig 
 • løfte etatens kompetanse gjennom opplæring, veiledning og undervisning innenfor fagområdet
 • gi støtte til arbeid i prosessgrupper slik at prosessgruppenes resultat kan dokumenteres i Qualiware

Kvalifikasjoner og erfaring: 

 • fullført bachelorgrad. 1-årig høyere utdanning eller tollfaglig etatsutdannelse og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad.
 • fordel med erfaring fra arbeid med dokumentasjon og utvikling av prosesser, men det viktigste er at du har interesse for fagområdet og god teknisk forståelse.
 • grunnleggende forståelse av hva prosessmodelleringer er vil være en fordel
 • du bør ha praktisk erfaring fra prosess- og prosjektarbeid, i tillegg til erfaring fra opplæring og undervisning.

Dine egenskaper:

 • utadvendt, nettverksbygger og nysgjerrig
 • god til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • pedagogisk og løsningsorientert med sterkt brukerfokus
 • analytisk og metodisk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • kurs og kompetanseheving innenfor standarder for kvalitets- og prosessarbeid 
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som rådgiver, kr 500 000 – 655 000.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Styringsavdelingen er en av fem avdelinger i administrasjonsdivisjonen og består av 12 ansatte. Avdelingen jobber i faglige team innenfor strategi, virksomhetsstyring, prosesstyring og virksomhetsarkitetur og sikkerhet, og har utstrakt samarbeid på tvers av teamene for å sikre utvikling av avdelingen og den enkelte. 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Tommy Olsen på tlf 932 83 768. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 12.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Tommy Olsen, avdelingsdirektør
tols@toll.no
Tlf: 932 83 768

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler