Prosessutvikler

-      Er du en prosessutvikler og vil jobbe med tjenesteinnovasjon i Plan- og bygningsetaten?


Oslo kommune vil ha raskere boligbygging og sikre god byutvikling i tråd med politiske mål for byen og innbyggerne. Plan- og bygningsetaten har en nøkkelrolle som fagmyndighet og tilrettelegger av planprosesser.

Utviklingsenheten i Utviklings- og infrastrukturavdelingen jobber med å få frem løsninger som ikke bare fører til raskere intern saksbehandling, men at områder faktisk blir regulert og bebygd raskere, samtidig som byens og innbyggernes behov ivaretas.

Utviklingsenheten ønsker å styrke vårt tverrfaglige team for å få til dette. Forholdet mellom byggesak og intensjonene i planer, utbyggernes og innbyggernes interesser og andre samfunnsmessige behov, er sentrale temaer i utviklingsarbeidet fremover. Da trenger vi din særskilte kompetanse i grensesnittet mellom planprosess og utbygging.  

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. 

Vi tilbyr

 • en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
 • en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • fleksitid og trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • faglig fordypning, blant annet regelmessige foredrag og fagmøter
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • lønn etter lønnstrinn 49‒55, som tilsvarer en årslønn fra kr 644 700 til kr 723 900 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant 5-årig mastergrad eller tilsvarende, samt 5 års relevant arbeidserfaring. Kravet kan fravikes for særskilt gode kandidater med minst 3 års relevant høyere utdanning og særskilt relevant arbeidserfaring.
 • Du har også gjennom arbeid, tilegnet deg god kunnskap om og interesse for det offentliges planprosesser, og forstår samfunnsplanleggingens vesen, fra behov og politiske mål, til faktisk utbygging. Kunnskap om planprosesser i Oslo kommune er et krav og erfaring fra byggesak er ønsket.
 • Du har jobbet med planlegging i forbindelse med utvikling av større områder for bolig og/eller sosial infrastruktur.
 • Relevant praksis fra så vel offentlig som privat sektor eller idéelle organisasjoner (den tredje boligsektor) vil være en fordel.
 • Erfaring fra arbeid med tjenesteinnovasjon vektlegges positivt.

Personlige egenskaper

 • Du kan strukturere og lede arbeidsprosesser med tverrfaglige team.
 • Du jobber metodisk for å finne frem til kritiske suksessfaktorer og tiltak for å sikre måloppnåelse.
 • Du vet hva dette innebærer eller er innstilt på å tilegne deg en slik metodikk.
 • Du formidler sammensatte budskap på en tilpasset og lettfattelig måte for målgruppen, enten dette er ledere, tverrfaglige team, ferske saksbehandlere eller eksterne aktører (politikere, innbyggere, utbyggere, andre etater og fagfolk).
 • Du angriper utfordringer med et alternativt blikk, du sikrer at du har nødvendig mandat og «står i stormen» som ofte kommer med innovativt arbeid.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler