Prosjektarkitekt

Avdeling for byggeprosjekter består av syv enheter samt stab. Avdelingen veileder brukere, behandler byggesøknader og klagesaker. Vi driver med kontinuerlig forbedring av måten vi arbeider på, for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

Utlyste stilling er plassert i enhet for 3-ukers saker, som behandler alle byggesaker med tre ukers saksbehandlingsfrist. 

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by? 

Avdeling for byggeprosjekter søker etter en arkitekt gjerne med bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende. Du skal arbeide som saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker og følge opp eventuelle endringer eller klager i byggesakene som du har behandlet.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Avlønning kan være lavere enn utlyste stillinger. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling 
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Bidra i den den ønskede utviklingen av Oslo by
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger 
 • Fleksitid 
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø 
 • Lønn etter lønnstrinn 39-42 som tilsvarer en årslønn fra kr 580 900 til kr 612 600 per år

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå fra universitet/høyskole eller tilsvarende innenfor et av avdelingens fagområder: arkitekt, bygningsingeniør, samfunnsgeograf, landskapsarkitekter eller landskapsplanleggere
 • Det er en fordel om du har relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder. Det kan være fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du må ha kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger

Personlige egenskaper

 • Du må ha god rolleforståelse og kunne håndtere faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget
 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du må ha god kommunikasjons- og veiledningskompetanse 
 • Du er resultatorientert og har evne til å prioritere og å gjennomføre
 • Du har gode formidlingsevner og deltar aktivt i faglige diskusjoner
 • Du trives med et høyt tempo og har god evne til stressmestring
 • Du er initiativrik, sosial og omgjengelig, og liker å ha ansvar 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter
Akersgata 51
0180 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler