Prosjektcontroller til økonomiavdelingen

Det er flere spennende oppgaver som står foran oss og du vil være en viktig bidragsyter i forbindelse med å drifte og videreutvikle etatens økonomistyring. De operative arbeidsoppgavene vil være innenfor budsjettering, rapportering og analyse i samarbeid med organisasjonens andre controllere.

Tolletaten benytter UBW (Agresso) for økonomistyring og SAP innen HR og Lønn. Regnskapstjenester leveres av DFØ. Det er store muligheter og forventninger til videreutvikling og effektivisering av arbeidsoppgavene og prosessene. Stillingen er organisatorisk plassert i økonomiavdelingen.

Avdelingen består av 13 ansatte og har et godt fagmiljø innen økonomi og rapportering. Oppgavene våre krever at vi samarbeider med enheter i hele landet, mot toppledelsen i Tolletaten og mot Finansdepartementet.  

 Sentrale arbeidsområder:

 • ha prosjektcontrolleransvar for etatens digitaliseringsprogram, herunder budsjettering, kostnadsoppfølging og rapportering
 • støtte og være programledelsens rådgiver innen økonomistyring
 • bidra i drift og videreutvikling av etatens økonomistyring, herunder budsjettering, prognose, rapportering og analyse
 • bidra i arbeid med videreutvikling av prosesser, rutiner og systemer som sikrer god og effektiv økonomistyring
 • bidra i implementering og videreutvikling av økonomimodell
 • øvrige oppgaver og andre ansvarsområder innen controlling vil kunne tillegges stillingen 

Kvalifikasjonskrav:

 • høyere økonomisk utdanning fra høyskole eller universitet på masternivå. Lang og relevant arbeidserfaring kombinert med relevant bachelorgrad kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå.
 • minimum tre års relevant arbeidserfaring fra økonomistyring, herunder budsjettering, rapportering og analyse
 • arbeidserfaring med controlling fra prosjektbaserte virksomheter og understøttelse av store IT-prosjekter
 • erfaring fra å drifte, videreutvikle og effektivisere økonomiprosesser og -funksjoner, spesielt budsjett- og rapporteringsprosesser, prosesser knyttet til prosjektoppfølging og økonomimodell
 • meget gode Excel-kunnskaper
 • erfaring med UBW (Agresso)
 • gode formidlingsegenskaper på norsk, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper som er viktige i stillingen:

 • strukturert og analytisk
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • analytisk og har en systematisk arbeidsstil
 • sterk integritet med en serviceorientering mot organisasjonen
 • nysgjerrig og med godt humør 

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver innen økonomi og rapportering
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, kr 600.000-750.000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte økonomisjef Geir Øye på tlf. +47 481 74 930. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Søknadsfristen er: 10.08.2020

Stillingsnummer: 42/2020

Søknadsfrist: 10.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Geir Øye, underdirektør
Geir.Oye@toll.no
Tlf: 48174930

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler