Prosjektingeniør

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og infrastrukturplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.   

ENHET FOR ANALYSE

Vil du delta i arbeidet med å videreutvikle Oslo som en god by for alle?

Oslo er inne i en sterk endring med urbanisering, transformasjon og fortetting. Tidligere industri- og havneområder utvikles til nye bydeler, et betydelig antall boliger er under bygging og mange større infrastrukturprosjekter er i arbeid. Vi tilbyr utfordrende stillinger som gir innflytelse på denne utviklingen.

Sentrale oppgaver for enheten er utredninger og analyser, kommuneplanens arealdel og regional planlegging. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger også til enheten.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse. 

         

Vi tilbyr

 • Godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø innen byutvikling og planlegging
 • Være en del av landets største byplanmiljø
 • Lyse, moderne kontorlokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • Fleksitid
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper eller i eget velutstyrt trimrom
 • Lønnstrinn 43-47 som tilsvarer fra kr. 561 600 – 605 400 pr år

Kvalifikasjoner

 •  Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole; f. eks. samfunnsgeograf, ingeniør, arkitekt, arealplanlegger
 • Ha interesse for og erfaring med fysisk planlegging og overordnet byutvikling
 • Erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid samt tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med bruk av GIS-verktøy til analyser av datasett innenfor feltet arealplanlegging
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Søker med relevant praksis og dokumenterte resultater, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Det vektlegges strukturert arbeidsform, gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • Søker må ha evne til å delta i prosesser, samt å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
avdeling for byutvikling, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler