Prosjektleder analyseavdelingen i SkatteetatenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal lage forslag til hvordan Skatteetaten kan løse sine oppgaver bedre, og bygge kunnskap om endringer i omverden som påvirker Skatteetatens arbeid.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

For å styrke Skatteetatens analysearbeid søker Analyseavdeling i Divisjon Utvikling prosjektledere.
Vi ser etter deg som ønsker å lede analyseprosjekter og evner å se arbeidet i
sammenheng med etatens utviklingsarbeid.

Analyseavdelingen har 24 analytikere med bakgrunn fra blant annet samfunnsøkonomi, statistikk,
samfunnsvitenskap. Det samlede analysemiljøet i Skatteetaten består av 55 analytikere
fra flere avdelinger. Analysemiljøet arbeider blant annet med effektmålinger,
maskinlæring og analyse av større datamengder.

Skatteetaten samarbeider tett med forskningsmiljøer som Norwegian Center for Taxation ved Norges
handelshøyskole og Norsk regnesentral/UiO. Skatteetaten er i gang med å
implementere et nytt analyseverktøy og informasjonsplattform (Minerva) som vil
gi flere og bedre analysemuligheter.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • Raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.                               

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), i ltr 630 000 – 800 000 avhengig av kompetanse og erfaring. 

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp
som vedlegg til søknaden.   

Kvalifikasjoner

 • Må ha høyere utdanning på masternivå, innen f.eks økonomi eller samfunnsvitenskap
 • Må ha erfaring med analyser, fortrinnsvis kvantitative analyser
 • Må ha erfaring fra kunnskaps- og analysemiljøer i store organisasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra agil arbeidsmetodikk
 • Erfaring med å ta helhetlig leveranseansvar
 • Fordel med kjennskap til Skatteetatens arbeidsområder

Personlige egenskaper

 • Arbeider systematisk og strukturert
 • Utadvendt, like å lede mennesker og å stå i front
 • Samarbeider godt med andre og er relasjonsbyggende
 • Er faglig engasjert og interessert og en pådriver for forbedringer
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk          

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Divisjon utvikling, Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marcus Zackrisson
Tlf: 941 70 557

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler