Prosjektleder for «Oslotrær - tredugnad fram mot 2030"

 

 

Vil du jobbe i ByKuben som prosjektleder for «Oslotrær» og delta i arbeidet med å utvikle Oslo som grønn miljøhovedstad?

ByKuben, Oslos senter for byøkologi, er en pådriver for byutvikling som balanserer naturen og menneskenes aktiviteter, i samhandling med byens innbyggere og virksomheter. «Oslotrær – tredugnad fram mot 2030» er et prioritert prosjekt for Oslo kommune og ByKuben. Som prosjektleder skal du gjennomføre en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med offentlig virksomheter, privat næringsliv, frivillige organisasjoner og byens innbyggere. «Oslotrær» er et kommunalt samarbeidsprosjekt med deltakere fra hele kommunen.

Du vil lede og koordinere aktivitetene i prosjektet, være et bindeledd mellom kommunen og deltakere i dugnaden og ha ansvar for gjennomføring og leveranser. Kompetanse og erfaring med prosjektledelse er nødvendig. Det er en fordel med erfaring og innsikt i dugnadsarbeid med mange aktører. Generell kunnskap om trær, landskap, biologi, overvann og byutvikling er også ønsket.

Du blir en del av ByKubens prosjektgruppe og Ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten.

Hvis vi ansetter en intern søker, kan en tilsvarende stilling bli ledig. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til denne stillingen, men lønnen kan være lavere. Oppgi i søknaden om dette er interessant for deg.

Stillingen har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse ett år.

Vi tilbyr

 • Mulighet for å lede et framtidsrettet prosjekt med spennende aktiviteter innen byøkologi som er med på å påvirke utviklingen av Oslo
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Historiske lokaler i Myntgata 2 med et åpent grønt gårdsrom
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Fleksitid og trening i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 48-55, som tilsvarer en årslønn på kr 633 200 til kr 723 900 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets og prosjektledelse. Eksempelvis kan natur- og samfunnsforvaltning, landskapsarkitektur, ingeniør- og administrasjon og ledelse være aktuelt
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Kunnskap og erfaring knyttet til bærekraftig by- og samfunnsutvikling, med særlig vekt på klima- og miljøarbeid
 • Erfaring fra prosjekter og prosesser og kampanje/dugnadsarbeid med mange aktører
 • Gode datakunnskaper, må beherske vanlige Office verktøy som Word og Excel
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og god engelsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med praktisk arrangementer er en fordel
 • God kunnskap om trær, og erfaring fra treplanting er en fordel
 • Relevant erfaring fra kommunal sektor er en fordel
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du er imøtekommende, serviceinnstilt og med gode kommunikasjonsevner
 • Du har en svært god evne til å tilrettelegge for samhandling på tvers av sektorer og fagfelt
 • Du er strukturert, praktisk, allsidig og med høye gjennomføringsevne
 • Du tar ansvar, er selvstendig, har omstillingsevne og er løsningsorientert
 • Du har ønske om å bidra til å realisere en bærekraftig og klimasmart byutvikling i Oslo

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Mynt gata 2
0151 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler