prosjektleder/seniorrådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Til våre avdelinger Fokusområder, Skattekrim, Storbedrift og Innsikt søker vi nå syv nye prosjektledere /
prosessdrivere som skal bidra til å øke avdelingenes kompetanse og kapasitet
til å gjennomføre prosjekter og prosesser knyttet til våre oppgaver og utviklingsarbeid.
De som tilsettes vil inngå i et nettverk av medarbeidere med tilsvarende
roller. De fire nevnte avdelinger har til sammen rundt 1400 ansatte.
 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som prosjektleder (kode 1113) kr 650 000-850 000 eller seniorrådgiver (kode 1364), kr 524 000 - 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingene innebærer ikke personalansvar. Noe reisevirksomhet må påregnes for stillingene. De første seks månedene regnes som prøvetid.  

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå. Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for kravet til utdanning.
 • Minst 3 års erfaring som prosjektleder og god kjennskap til prosjektledermetodikk
 • God forretningsforståelse
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gjerne erfaring med kontinuerlig forbedring eller Lean-prosesser

Kvalifikasjoner prosessdriver 

 • Høyere relevant utdanning på masternivå. Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for kravet til utdanning.
 • Minst 2 års erfaring med prosessarbeid og helst også prosessledelse
 • Erfaring med å gjennomføre prosesser og workshops fra a til å
 • Gjerne erfaring med kontinuerlig forbedring eller Lean-prosesser

Personlige egenskaper

 • Interesse og forståelse for system-, prosjekt- og prosessutvikling
 • Evner å forankre og drive frem endringer
 • Du er helhetstenkende og setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Relasjonsbyggende både i egen avdeling, på tvers av divisjonen og eksternt
 • Du arbeider selvstendig, er ansvarsfull og strukturert
 • Du er opptatt av å oppnå resultater              
 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.11.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Stine Olsen
Tlf: 414 32 218

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler