Prosjektleder

Avdeling områdeutvikling søker en engasjert prosjektleder til å lede prosjektet Balansert boligkvalitetsprogram

Balansert boligkvalitetsprogram (BBK) består av et pilotprogram for utvalgte pilotprosjekter med en tilhørende felles veileder. Pilotprogrammet og veilederen skal stimulere til økt bygging av boliger for alle typer brukergrupper, deriblant grupper som har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet, og sikre varierte bomiljøer med god boligsosial profil. Balansert boligkvalitetsprogram er et samarbeidsprosjekt mellom Plan- og bygningsetaten og Husbanken, og har en styrings- og arbeidsgruppe med representanter fra flere etater og foretak i Oslo kommune. Vi trenger nå en person til å lede dette prosjektet.

Formålet med veilederen og pilotprogrammet er en utprøvende arbeidsmetode. Veilederen skal lages i en første utgave med eksempler på fysiske og sosiale kvaliteter som kan sikres i boligsosiale prosjekter. Den skal vise hvordan boligsosiale virkemidler kan kobles til disse kvalitetene og foreslå en metode for hvordan vekting av disse kvalitetene kan gjøres gjennom en vurdering av eksisterende boligprofil og boligsammensetning i et område. Deretter testes innholdet i veilederen ut i pilotprosjektene, som skal være pågående plan- eller byggesaker i Oslo kommune. Pilotprosjektene skal kunne innfri kravene til Husbankens finansieringsordninger. Etter at man har høstet erfaringer fra pilotprogrammet, revideres veilederen før den kommer i endelig utgave. Prosjektlederen vil ha ansvar for både utarbeidelsen av veilederen og oppfølging av pilotprosjektene.

Engasjementet gjelder for en periode på inntil 3 år.

Vi tilbyr

Faglige utfordringer i et spennende tverrfaglig prosjekt
Bidra til innovasjon i det boligsosiale fagfeltet
Norges største miljø innen plan- og byggesaksbehandling
Meget godt arbeidsmiljø
Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget treningsrom
Lønnstrinn 47-52 som for tiden tilsvarer fra kr 605 400 til kr 663 400 pr. år

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som sivilarkitekt eller samfunnsgeograf.
Erfaring med prosjektledelse og -organisering
Det er nødvendig å beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig
Det er ønskelig med relevant erfaring og/eller kjennskap til offentlig sektor og boligplanlegging
Det er ønskelig med kjennskap til/ interesse for innovative og nyskapende løsninger innenfor det boligsosiale feltet

Personlige egenskaper

Du er leveringsdyktig og har evne til å drive frem faglige prosesser
Du har gode prosjektlederegenskaper, samarbeider godt og er en relasjonsbygger
Du er selvstendig, strukturert og løsningsorientert
Du er analytisk med evne til å innhente og analysere informasjon og data
Du har svært gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for områdeutvikling
Vahls gate 1
0102 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler