Prosjektleder

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen samling, digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Det krever en stor oppskalering av IT-infrastrukturen samt utvikling av nye produksjonsløyper, støttesystemer og systemer for digital langtidsbevaring.

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket består av 60 medarbeidere, men skal i løpet av 2020 vokse til 70. Vi er organisert i tre seksjoner, og jobber i team med bevisst fokus på samarbeid – både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten. Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets godkjennelse av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Vil du være med på utviklingen av Nasjonalbibliotekets digitale løsninger for fremtiden? Har du lyst til å jobbe sammen med erfarne fagfolk i et høyteknologisk miljø med topp moderne infrastruktur, systemer og tjenester?

Vi har behov for å styrke vår kapasitet på prosjektledelse. Prosjektlederen vil inngå i et team med særskilt ansvar for oppfølging og koordinering av arbeid på tvers av team, seksjoner og avdelinger. Teamet bistår også med metodikkarbeid, prosjektkoordinering, endringsprosesser, informasjonssikkerhetsarbeid, risikoanalyser, anskaffelser og andre administrative oppgaver.

Vi tilbyr

 • 1 fast stilling
 • Aktuell lønnsinnplassering er 1087 overingeniør fra 504 700 - 605 500 (ltr. 57 - 67) eller 1181 senioringeniør fra 563 700 - 704 900 (ltr. 63 - 75) avhengig av kvalifikasjoner.
 • Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kvalifikasjoner

 • Prosjektledererfaring
 • Teknisk utdanning på minimum bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning

Personlige egenskaper

 • Selvdrevet, løsningsorientert og liker å lære nye ting
 • Evne til å håndtere komplekse problemer
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.11.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler