Publikumsveiledere til Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

Skatt øst er én av fem regioner i Skatteetaten og består av Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Vi er ca 1500 medarbeidere. Vårt arbeidsfelt er delt inn i funksjonsområdene veiledning, fastsetting, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim og innkreving. Vi er en moderne etat som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Våre medarbeidere har en sammensatt bakgrunn som samlet representerer en unik kompetanse.

Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet og Utlendingsdirektoratet samarbeider om drift av felles Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Senteret betjener EØS-borgere og de som søker opphold som faglærte/spesialister i Norge. Senteret informerer om rettigheter og plikter for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere innenfor de deltakende etaters ansvarsområde. Senteret er lokalisert i Schweigaardsgate 17 i Oslo.

Ved Servicesenteret ønsker vi å knytte til oss medarbeidere som trives i et hektisk miljø og har evne til å jobbe i team med veiledning, informasjon og saksbehandling. Vi søker etter utadvendte og serviceinnstilte medarbeidere.

Vi tilbyr

Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
Kompetanseutvikling
Fleksitid og betalt overtid
En raus personalpolitikk
Trim i arbeidstiden
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) kr 404 000 – 499 600 avhengig av kvalifikasjoner

Stillingen kan ha 6 måneders prøvetid

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet, f.eks. innen språk, pedagogikk, informasjon eller kommunikasjon
God økonomisk forståelse og ønskelig med kjennskap til fagområdene skatt og Folkeregisteret
Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende formalkompetanse
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Utadvendt og serviceinnstilt
Evne til å arbeide selvstendig
Løsningsorientert, strukturert og nytenkende
Gode samarbeidsevner, godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
Trives i et hektisk miljø
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatt øst
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Lene Hagen
Tlf: 481 00 469

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler