Rådgivar innanfor rekneskap (23/20)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Vi søkjer etter ein dyktig rekneskapsmedarbeidar til Administrative fellestenester (AFT), Rekneskap.

AFT har 38 årsverk og består av områda dokumentsenteret, drift, rekneskap og sentralbord. Rekneskap har ansvar for UDIs totale rekneskapsføring og rapportering til statsrekneskapen.

Vi tilbyr

  • Fleksibel arbeidstid og sommartid 
  • Stillinga er lønt som rådgivar (kode 1434) i lønnsspennet frå kr 532 300 til 583 900 brutto per år  avhengig av kvalifikasjonar 

Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkjar i desse gruppene, det vil seie å bli positivt særbehandla på denne måten, må søkjarane oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen.

Vi oppfordrar søkjarar til å krysse av i jobbportalen dersom dei har funksjonsnedsetjng, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportane sine.

UDI skal flytte til nye lokale på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021

I samsvar med offentleglova kan namnet ditt som søkjar offentleggjerast sjølv om du har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Du vil i så fall bli varsla.

Kvalifikasjoner

  • Utdanning på bachelornivå med hovudvekt på økonomi og rekneskap
  • Erfaring frå rekneskapsområdet, fordel med kjennskap til statleg økonomiregelverk
  • Ønskjeleg med erfaring i bruk av Agresso (økonomisystem) og Basware (elektronisk fakturabehandlingssystem)

Personlige egenskaper

  • Du trivst med ein travel og uføreseieleg kvardag med høgt tempo
  • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
  • Du kan jobbe sjølvstendig, men likar også å samarbeide
  • Du har god rekneskapsteknisk forståing og er nøyaktig
  • Du er fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Administrative fellestjenester, UDI
Hausmannsgate 21
0182 Oslo

Kontaktperson:
Odd-Roar Thorsen
Tlf: 95756178

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler