Rådgiver - Ålesund

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Ønsker du å jobbe i Skatteetaten der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med
samfunnsrelevante oppgaver? Da kan
du være den medarbeideren vi søker etter.

Divisjon Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle
tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt
2000 årsverk og er etatens største enhet. Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for kvalitet og oppfølging knyttet til hele skatte- og avgiftsmanntallet, med unntak
av skatt knyttet til utland og storbedrift. Vi
har landsdekkende oppgaveløsning og har en risikobasert tilnærming der målet er
å sikre god etterlevelse. Avdelingen består av 5 seksjoner,
56 grupper og mer enn 1100 medarbeidere.

Skattekontoret i Ålesund søker to medarbeidere som er læringssøkende, positive og nysgjerrige. Gjennom arbeidsform og samarbeid i
Skatteetaten er det avgjørende å ha fokus på en helhetlig tenking ut mot aktør
slik at vi håndterer disse på en god måte. Samarbeidsformer som fremmer
effektiv saksbehandling og likebehandling står her sentralt. Gruppen har i dag 20 medarbeidere og arbeider med kvalitet og oppfølging av skattemelding for pensjonister, lønnstakere og
næringsdrivende. Gruppen utfører veiledning, informasjon, fastsettelse- og
kontrollarbeid innen ulike områder. Vi har også arbeidsoppgaver knyttet til publikumsveiledning og ID-kontroll. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk

  Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.            

  Stillingen er plassert som rådgiver (1434) kr. 420.000 – 540.000,- avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

   

Kvalifikasjoner

 • 3-4-årig relevant utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis bachelor eller høyere, f.eks innenfor fagområdene jus, økonomi, kommunikasjon og informasjonsstudier, samfunnsvitenskap, pedagogikk eller lignende. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du har svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig
 • erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkommen til å søke
 • gode digitale ferdigheter og erfaring 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • interessert i mennesker og evner til å tilrettelegge for ulike behov
 • endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår
 • positiv, nysgjerrig og engasjert lagspiller for fremtidsrettet oppgaveløsning
 • du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende

 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Ålesund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Postvegen 11
6018 Ålesund

Kontaktperson:
Nina T. Andersen
Tlf: 70 17 48 34

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler