Rådgiver - Analyse og virksomhetsstyring

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.Virksomhetsområdet HRØR, som er ansvarlig for Sykehuspartners HR-, økonomi- og logistikktjenester, ønsker å styrke analyse og virksomhetsstyring, gjennom blant annet å frembringe flere fakta som synliggjør kvaliteten og effektiviteten på tjenestene vi leverer til sykehusene. Vi ser store muligheter i å utnytte de store datamengdene vi behandler til virksomhetsutvikling både internt i Sykehuspartner og ute hos helseforetakene.   
  
Seksjon Analyse og virksomhetsutvikling i Sykehuspartner HRØR består i dag av syv høyt kompetente medarbeidere med lang erfaring innen analyse og forbedringsarbeid. Seksjonen har ansvar for analysetjenester, intern virksomhetsutvikling og kundedialog. Seksjonen leverer analyser og styringsinformasjon innenfor eksisterende tjenester både til helseforetakene og internt i HRØR. Stillingen som Rådgiver Analyse og virksomhetsstyring vil rapportere til Seksjonsleder Analyse og virksomhetsutvikling.

Vi tilbyr

En jobb der du virkelig har mulighet til å gjøre en stor forskjell innenfor Helse Sør-Østs viktige samfunnsoppdrag
Faglig utfordrende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom analyse og virksomhetsutvikling
Store muligheter til å påvirke eget jobbinnhold
Gode utviklingsmuligheter
Godt arbeidsmiljø som preges av tverrfaglig samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
kompetansemiljø som er resultatorientert og som har et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring (LEAN)
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Fleksible arbeidstidsordninger
Kontorlokaler sentralt i Drammen (rett ved togstasjonen), det vil også være mulig å arbeide noe fra Sykehuspartners lokaler på Skøyen  

Sykehuspartner er en arbeidsgiver som verdsetter et inkluderende arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø.  

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.

 

Kvalifikasjoner

Gode tekniske egenskaper i forhold til analyser
Excel kunnskaper på meget høyt nivå
Evne til å utvikle analysemodeller i PowerPivot og/eller PowerBI
Databasekunnskap og erfaring med å trekke ut data fra databaser er en fordel
Kunnskaper innen SQL eller SAS er en fordel
Erfaring fra arbeid med prosessanalyser er en fordel
Minimum 3 års arbeidserfaring, gjerne fra konsulentbransjen
Utdanning på mastergradsnivå (f.eks. sivilingeniør, siviløkonom, IKT, statistikk, matematikk)

Personlige egenskaper

Du er analytisk og jobber strukturert
Du evner å strukturere og løse komplekse problemstillinger
Du er løsningsorientert og har sterk gjennomføringsevne
Du har god forretningsforståelse
Du evner å identifisere og forstå arbeidsprosesser i komplekse organisasjoner
Du er fremtidsrettet, nytenkende og engasjert
Du er selvstendig, trygg og offensiv med godt humør
Du har gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig (du presenterer analyser på en pedagogisk måte)

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.03.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Fellesfunksjoner, Sykehuspartner HF
Grønland 34
3045 Drammen

Kontaktperson:
Jon Magnus Høegh-Omdal
Tlf: 99798224

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler