Rådgiver - arbeidsinkludering for mennesker med utviklingshemming

Har du en funksjonsnedsettelse og de rette kvalifikasjonene? Da søker vi deg til stilling som Rådgiver

 

 

Oslo kommune øker satsingen på inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet, både i ordinært og i tilrettelagt arbeid. Det vil vi blant annet gjøre i samarbeid med organisasjonen HELT MED (https://heltmed.org/). Rådgiveren skal ha arbeidssted i de samme lokalene som «HELT MED» benytter på Løren. Der vil det være flere personer som jobber etter tilsvarende metodikk.

Den som ansettes skal ha jevnlig kontakt med Helseetatens allerede pågående prosjekt som skal sikre likeverdige og koordinerte tjenester til personer med utviklingshemming. 

HELT MED er en virksomhet under Stiftelsen SOR som jobber for å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv, i privat og offentlig sektor. HELT MED har kontorer i Bergen og Oslo, og har en målsetting om å bidra til at mer enn 1000 personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd får faste stillinger i ordinært arbeidsliv i løpet av ti år. Både arbeidstaker og arbeidsgiver får tidsubegrenset oppfølging.

Din hovedoppgave blir å ta kontakt med og følge opp potensielle kommunale arbeidsplasser i Oslo, være med på å rekruttere de best kvalifiserte personene med utviklingshemming til disse jobbene, og bidra til å sikre at arbeidsforholdet fungerer best mulig. Oppfølgingen når personene er i et arbeidsforhold vil være ansvaret til en jobbspesialist, men du skal være en samarbeidspartner overfor disse, og bistå dem ved behov. Det er ikke en forutsetning at du har spesifikk kompetanse om utviklingshemming, men det er en forutsetning at du er skikkelig god på å selge inn ideer, har kjennskap til Oslo kommune og at du har god kompetanse om/erfaring med arbeidsinkludering.    

Arbeidsoppgaver

Markedsføre HELT MED-jobber overfor potensielle ledere og arbeidstakere i kommunale virksomheter i Oslo, samt aktuelle samarbeidsmiljø

Etablere og følge opp kontakt med potensielle ledere i kommunale virksomheter i Oslo

Ha tett kontakt med samarbeidspersoner og miljø i hele Oslo

Rekruttere og intervjue søkere til HELT MED-jobber

Bistå arbeidssøkere og arbeidsgivere gjennom prosessen som fører til fast ansettelse, eller til at arbeidspraksis avsluttes på en god måte i de tilfeller det ikke blir fast ansettelse

Kvalifikasjoner

Kompetanse om og erfaring med arbeidsinkludering

Kunnskap om og praktisk erfaring med anvendelse av Supported Employment som metodikk

Erfaring med bruk av kartleggingsverktøy innen karriereveiledning

Relevant erfaring innen veiledning

God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Erfaring fra målgruppen

Erfaring fra jobb innen rekruttering/bemanning

Relevant Høyskole- eller universitetsutdannelse, arbeidserfaring kan kompensere for dette

Erfaring fra arbeid i Oslo kommune  

Norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått»

Personlige egenskaper

Du er energisk, kreativ og engasjert

Du er trygg, dyktig på å kommunisere og har gode relasjonsferdigheter

Du skal ha troen på at alle mennesker uansett utfordringer kan få og beholde en jobb

Du er ryddig og systematisk

Du har meget gode selgeregenskaper

Du er en teamspiller som også klarer å ta selvstendige grep og vurderinger

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt             

Stillingen er en del av Oslo kommunes Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er kriterium for å søke stillingen at du har en funksjonsnedsettelse, og dette må bekreftes i søknaden.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/jobb-i-oslo-kommune/rekrutteringsordning-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelser/#gref

Vi tilbyr

100% stillingsbrøk. Ved behov for redusert stilling kan det diskuteres.

Fleksibel arbeidstid

Godt, kreativt, fleksibelt, dynamisk arbeidsmiljø     

Mulighet for samarbeid og tverrfaglighet

Lønn etter kvalifikasjoner (ltr 41-50 (kr 555.600 – 656.900,-)

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Marte Buaas, 90814783, eller e-post: marte.buaas@hel.oslo.kommune.no

Om Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune er for deg som er jobbsøker, oppfyller kvalifikasjonskravene til en av stillingene og har nedsatt funksjonsevne. Hvem ansettes? Personer med varige funksjonsnedsettelser av fysisk eller psykisk karakter, det kan være synlig eller usynlig. Du får oppfølging av en mentor, kontakt med ordningens koordinator og kan delta på samlinger med de andre som er ansatt gjennom ordningen. 

For mer informasjon om Rekrutteringsordningen, ta gjerne kontakt med koordinator, Siri Koch-Larsen, tlf. 410 41 310, eller e-post: siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no

Stillingen lyses ut med forbehold om godkjenning i etatens MBU-møte 22.10.19.

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse". Les mer om Helseetaten.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknadsfrist: 22.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Helseetaten, Seksjon for kompetanse- og tjenesteutvikling

Kontaktperson:
Marte Buaas
marte.buaas@hel.oslo.kommune.no
Tlf: 90814783

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler