Rådgiver arbeidsrett

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten.

Avdelingen har et sterkt og inspirerende arbeidsrettsmiljø som arbeider bredt
innenfor fagområdet. Vi er opptatt av at arbeidsgiverrollen utøves på en
profesjonell og effektiv måte. Det er behov for å styrke avdelingens kapasitet
på arbeidsrett og vi søker derfor etter 1-2 rådgivere. Stillingen(e) er
midlertidige i seks måneder med mulighet for forlengelse.

Som rådgiver innenfor
arbeidsrett, vil du samarbeide tett med de andre juristene, resten av
HR-avdelingen og ut mot etatens øvrige HR-enheter. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk                    
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)  eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 500 000 – kr 650 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode faglige resultater 
 • erfaring fra stillingens arbeidsoppgaver 
 • fordel med erfaring fra offentlig virksomhet og kjennskap til statlig avtaleverk (HA og HTA)         
 • interesse og motivasjon for arbeidsrett og samhandling innen HR-fagene

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • tar initiativ og jobber selvstendig  
 • er strukturert og har leveranseevne
 • god formuleringsevne både skriftlig og muntlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Inger Harstveit
Inger.Harstveit@skatteetaten.no
Tlf: 900 66 988

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler