Rådgiver / arbeidsrettsjurist HR

Vi søker etter rådgiver i engasjement frem til 31.12.2018, med mulighet for forlengelse.

Skatteetaten skal omorganiseres 01.01.2019 i den forbindelse er det særlig behov for arbeidsrettslig rådgivning.

Vi søker deg som ønsker å jobbe med arbeidsrettslige oppgaver i en virksomhet av stor samfunnsmessig betydning. Gruppe Arbeidsrett og personalpolitikk i HR-seksjonen i Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) leverer tjenester blant annet innen arbeidsrett, omstlling og håndtering av personalsaker. Vi har stort fokus på profesjonalitet, effektivitet, fleksibilitet og kontinuerlig forbedring. Du må trives i en travel hverdag med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Sammen med engasjerte og erfarne kollegaer blir du en del av et fagmiljø med ambisjoner om å gjøre en forskjell innen HR-området.

Vi ønsker å finne deg som har motivasjon og engasjement for å jobbe med akkurat arbeidsrett i en stor virksomhet. Mulighet for snarlig tiltredelse i engasjementet er av stor betydning. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (1434) fra kr 500 000 – 550 000 avhengig av kvalifikasjoner.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

du må ha master i rettsvitenskap med arbeidsrett i fagkretsen
ønskelig med kjennskap til og forståelse for statlig avtaleverk (HA og HTA)
interesse og motivasjon for arbeidsrett og samhandling innen HR-fagene

Personlige egenskaper

løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
stor arbeidskapasitet og trives med operativt arbeid
gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Mikkel Sunde Dragnes
Tlf: 452 01 264

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler