Rådgiver Business Intelligence

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Liker du å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning, utvikling og IT? Vi søker etter erfarne rådgivere (inntil to stillinger) innen Business Intelligence til divisjon Brukerdialog. Divisjonen er den største divisjonen i Skatteetaten, og har en omfattende endringsagenda og mål for tjenesteproduksjonen.  For å hjelpe oss til å realisere målene våre, søker vi nå etter deg som ønsker å være en del av et hektisk og fremoverlent styringsmiljø i Bergen. 

Styringsstaben i divisjon Brukerdialog består av totalt 34 dedikerte medarbeidere, og arbeider i hovedsak med saker på strategisk nivå eller saker av styrende og veiledende karakter for hele divisjonen. Vår hovedoppgave er å arbeide for at Brukerdialog har et helhetlig system for virksomhetsstyring som skal bidra til fastsatt kvalitet i våre leveranser. Vi støtter og tilrettelegger de operative enhetene, og følger opp anerkjente rammeverk og prosedyrer gjennom hele verdikjeden. Vi er derfor et svært aktivt miljø med en stor kontaktflate. Som rådgiver i denne avdelingen, vil du få stor påvirkning og varierte arbeidsoppgaver.

Som en sentral del av vårt styringsmiljø, skal du gjennom å bidra til å utvikle, bygge og drifte systemer, sørge for at styringsinformasjon blir hentet ut, analysert, implementert og presentert på en effektiv måte i og for divisjonen.  Som rådgiver innen Business Intelligence i Styringsstaben, vil du få stor påvirkning og varierte arbeidsoppgaver. Hvis du blir motivert av muligheten til å forme fremtidige oppgaver og arbeidsplass, både med selvstendig oppgaver og sammen i team, er dette stillingen for deg.

Skatteetens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  

 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • forståelse og interesse for å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og IT
 • minimum 5 års arbeidserfaring fra BI eller BI-relaterte områder
 • erfaring med bruk av BI-verktøy og evne til å sette seg inn i og benytte nye BI-verktøy
 • erfaring med å håndtere store datamengder
 • erfaring med analyse- og metodearbeid
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • det er en fordel med erfaring fra BI-miljø i store organisasjoner
 • det er en fordel med kompetanse innenfor Skatteetatens arbeidsområder

Personlige egenskaper

 • analytisk og god tallforståelse
 • utviklingsorientert og nytenkende
 • løsningsorientert
 • evne til å tenke helhetlig, men samtidig være opptatt av detaljene
 • evne til å tilegne seg kompetanse på nye områder
 • evne til å jobbe strukturert og effektivt, samt prioritere godt
 • evne til å ta initiativ
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Jon Eriksen
Tlf: 91667973

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler