Rådgiver eller seniorrådgiver sikkerhet – internkontroll

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

I Skattedirektoratets sikkerhetsstab har vi det overordnede ansvaret for etatens styring, fagkompetanse og oppfølging innen informasjonssikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet, personsikkerhet, samt samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har for tiden 12 dyktige og hyggelige medarbeidere i Oslo, Grimstad og Bergen, og samarbeider tett med fagmiljøer i etatens ulike divisjoner og enheter.
 
Vi ser etter deg som er systematisk og liker å gå i dybden, samtidig som du fokuserer på å ferdigstille og levere til rett tid. Du har erfaring med samsvarsoppfølging, internkontroll, internrevisjon eller IT-revisjon, og du vurderer implementerte sikkerhetstiltak med en risikobasert og helhetsorientert tilnærming. Du er grundig og trygg faglig, og du kan følge opp at både organisatoriske, menneskelige og tekniske sikkerhetstiltak på alle sikkerhetsområder er implementert og effektive.
 
Hos oss får du en viktig rolle i å følge opp etterlevelse og samsvar med våre styrende dokumenter og vårt risikoarbeid på sikkerhetsområdet, og du bidrar på denne måten til Skatteetatens sikkerhetskultur og modenhet innen sikkerhet.
 
Som del av skatteetatens internkontrollarbeid bidrar du med internkontroll på sikkerhetsområdene etter en årsplan som du etablerer i samarbeid med øvrige i sikkerhetsstaben. Du foreslår forbedringer i styrende dokumenter, gir innspill til risikostyringen innen sikkerhet, og bidrar til etatens kompetanseprogram innen sikkerhet. Du bidrar også som sparringspartner for våre sikkerhetsledere, og du bidrar til etatens helhetlige internkontrollarbeid. Videre bistår du i forbindelse med eksterne revisjoner av, og tilsyn med, etatens sikkerhet.
 
Du vil jobbe med varierte arbeidsoppgaver i et sikkerhetsstyringsmiljø hvor alle Skatteetatens sikkerhetsdisipliner er samlet, og du vil ha mulighet for diskusjon med og bistand fra øvrige medlemmer av sikkerhetsstaben i ditt arbeid.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi tilbyr

 
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 500 000-650 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 600 000 - 800 000 avhengig av kvalifikasjoner.  Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Sporadisk reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap, internkontroll, internrevisjon eller IT-revisjon, evt. annen relevant høyere utdanning. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • bred og lang relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • innsikt i regelverkskrav, beste praksis og internasjonale standarder innen internkontroll og de ulike sikkerhetsområder
 • teknisk kompetanse, eller erfaring med å gjennomføre revisjon eller internkontroll av tekniske sikkerhetstiltak
 • gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk
 • det er ønskelig med erfaring innenfor forebyggende sikkerhetsarbeid, sikkerhetsstyring eller risikostyring, herunder leverandøroppfølging
 • det er ønskelig med kompetanse innen flere sikkerhetsområder
 • må kunne sikkerhetsklares for hemmelig

Personlige egenskaper

 • selvstendig og med høy gjennomføringsevne
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • systematisk og grundig
 • relasjonsorientert og tydelig i kommunikasjon
 • god til å samarbeide

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Ragna Fossen
ragna.fossen@skatteetaten.no
Tlf: 934 12 856

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler