Rådgiver informasjonsforvaltning og arkiv

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Er du vår nye kollega innen informasjonsforvaltning og arkiv? Stillingen som rådgiver vil ta del i daglig drift og utvikling av IMDis arkivfunksjon. Samtidig er direktoratets samlede informasjonsforvaltning i rask utvikling og det vil være behov for kunnskap om digitalisering av tjenester med faglig tilnærming og helhetsforståelse.


Stillingen innebærer nært samarbeid med ulike fagdisipliner i IMDi, og med kolleger både i Narvik og Oslo.


Kontoret i Narvik er nyetablert, og det vil være gode muligheter til å være med på å utvikle fagmiljøet og samtidig bygge organisasjonens og egen kompetanse.

Vi tilbyr

Rådgiver stillingskode 1434 (kr.430.500-630.500)

Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden

IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høyere utdanning innen informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning, arkiv eller lignende. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning. 
 • Relevant arbeidserfaring med saksbehandlings-/arkivsystemer teknisk og funksjonelt fra statlig eller kommunal sektor er en fordel, men nyutdannete kan bli vurdert på bakgrunn av relevant kompetanse.  
 • God forståelse for utfordringer og utvikling i faget.
 • Kjennskap til lover og regelverk som regulerer offentlige arkiv, personvern og informasjonssikkerhet. 
 • God generell IT-kompetanse og systemforståelse.

Ønskelig:

 • Erfaring fra Public 360

Arbeidsspråk: Norsk. Det er en fordel å forstå og kunne gjøre seg forstått også på engelsk. 

Personlige egenskaper

 • Må kunne jobbe både selvstendig og i team, og følger oppgavene frem til de er løst. 
 • Vise initiativ, endringsvilje og være nøyaktig og ha god ordenssans.
 • Være nysgjerrig på faget og ha interessert i faglig utvikling.
 • Trives med både daglig drift og utviklingsoppgaver, og være opptatt av å yte god service til brukerne.
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.06.2021

Arbeidssted: Narvik

Arbeidsgiver:
Avdeling IT og dokumentasjon, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kongensgate 60
8514 Narvik

Kontaktperson:
Elisabeth Martinsen
Tlf: 91524222

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler