Rådgiver innen logistikk (vikariat)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Region- og mottaksavdelingen (RMA) har omlag 130 ansatte, fordelt på UDIs hovedkontor i Oslo og avdelingens fem regionkontor, disse ligger i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Gjøvik. Avdelingen er ansvarlig for forvaltningen av mottak og ivaretakelsen av den enkelte asylsøker mens de venter på bosetting eller retur. Dette innebærer etablering av statlige mottak gjennom avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 3.000 personer fordelt på i underkant av 30 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også ansvaret for assistert retur og tilbakevending. Avdelingen har brede kontaktflater, for eksempel med kommuner, frivillige organisasjoner, overordnet departement og andre sektormyndigheter. Avdelingens ansvarsområde har høy politisk oppmerksomhet, som krever tett dialog med overordnet departement.

Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon med gode styringssystemer og god flyt i prosessene.

Vi søker nå etter en vikar som rådgiver innen logistikk ved regionskontor Midt-Norge frem til 16. februar 2020, med mulighet for forlengelse.

Regionkontorets oppgaver er etablering og nedleggelse av statlige mottak for asylsøkere og oppfølging og kvalitetssikring av disse mottakene. I tillegg behandler regionkontorene søknader fra beboere i mottak og tilrettelegger for og informerer om tilbakevending og retur av flyktninger og asylsøkere til deres hjemland.

Regionkontor Midt-Norge har foruten disse oppgavene, et overordnet ansvar for UDIs tilsyn av mottak. Kontoret er også ansvarlig for logistikkoppgavene knyttet til fordelingen av beboere fra transittmottakene til andre mottak. Transittmottak er det første mottaket en asylsøker kommer til etter ankomst til landet. Overføringen skjer etter ulike kriterier. Vi søker etter en vikar skal være med på å styrke dette logistikkarbeidet.

Vi tilbyr

En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet kr 479 600 til 523 200 brutto pr. år. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.
Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid.
Ved utdanning fra utlandet må godkjenning fra NOKUT legges ved.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Treårig høgskole-/universitetsutdanning innen administrasjon/logistikk, gjerne i kombinasjon med økonomi
Erfaring med logistikkarbeid er en fordel
Kjennskap til utlendingsfeltet eller annen offentlig forvaltning er en fordel
Erfaring med koordinering, prosjekt- eller teamarbeid er ønskelig
Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner
Gode Excel-ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ønsker å knytte til oss en positiv og arbeidsom medarbeider som er:

Løsningsorientert og kvalitetsbevisst
Fleksibel, har stor arbeidskapasitet, og er en systematiker
Har gode analytiske evner
Trives med å jobbe i team
Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Identifiserer seg med UDIs kjerneverdier

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.08.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Regionkontor Midt-Norge
Prinsens gate 1
7468 Trondheim

Kontaktperson:
Rune Vordahl
Tlf: 901 08 472

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler