Rådgiver Lillestrøm

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du økonomisk utdannelse, noe relevant arbeidserfaring og ønsker å jobbe i skatteetaten med kontor på Lillestrøm?  Da kan
du være den medarbeideren vi søker etter!

Divisjon Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle
tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har
rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.  Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for kvalitet og oppfølging knyttet til hele skatte- og
avgiftsmanntallet, med unntak av skatt knyttet til utland og
storbedrift.  Vi har landsdekkende
oppgaveløsning og har en risikobasert tilnærming der målet er å sikre god
etterlevelse.  Avdelingen består av 5 seksjoner, 56 grupper og
mer enn 1100 medarbeidere.

Gruppa har i dag 30 medarbeidere og søker etter en fremtidsmedarbeider som er nytenkende, positiv og
nysgjerrig.  Vi  har et godt arbeidsmiljø og gruppen er sammensatt av
personer med variert alder og bakgrunn. Det er stor frihet til å
planlegge arbeidsdagene selv og du vil kunne jobbe både selvstendig og i
team. Det er god variasjon av oppgaver og vi ønsker å være tett på
brukerne våre. Kontoret arbeider med kvalitet og oppfølging av
skattemelding for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Skattekontoret
utfører både veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid innen
ulike områder.

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker•
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk

medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 420 000  – kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  

Kvalifikasjoner

 • 3-4-årig relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • Erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen 
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring 
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • interessert i mennesker og evner til å tilrettelegge for ulike behov 
 • endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår
 • positiv, nysgjerrig og engasjert lagspiller for fremtidsrettet oppgaveløsning
 • du identifiserer deg med Skatteetatens verdier:  profesjonell, imøtekommende og nytenkende 

 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.05.2019

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm

Kontaktperson:
Ann-Marit Sundhagen
Tlf: 915 15 499

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler