Rådgiver merverdiavgift og skatt

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter en framtidsmedarbeider som er læringssøkende, positiv og nysgjerrig.  Stillingen er plassert i
divisjon Brukerdialog, avdeling innland, seksjon 2, gruppe 2.  Gruppen har
et landsdekkende ansvar for meldingskontroll innen merverdiavgift.  Videre
har gruppen også veiledningstjeneste overfor publikum, herunder
identitetskontroll av utlendinger som ønsker å flytte til Norge.  Gjennom
arbeidsform og samarbeid i Skatteetaten er det avgjørende å ha fokus på en
helhetlig tenking ut mot aktør slik at vi handterer disse på en god måte. 
Samarbeidsformer som fremmer riktig egenfastsetting, effektiv saksbehandling og
likebehandling står her sentralt.  Medarbeider vil ha arbeidsoppgaver
innenfor skatte- og avgiftsforvaltning med hovedvekt på merverdiavgift.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 450 000 – kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning som økonom eller revisor minst på bachelornivå.  God regnskapsforståelse samt erfaring med og kjennskap til skatte- og avgiftsregelverket vil bli vektlagt
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode pedagogiske evner for å rettlede en til en samt å kunne holde kurs/foredrag

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Nysgjerrig, engasjert og løsningsorientert lagspiller for framtidsrettet oppgaveløsning
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Fleksibel, endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.06.2019

Arbeidssted: Leira i Valdres

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Kongevegen 79
2920 Leira i Valdres

Kontaktperson:
Eric Lunde
Tlf: 91196787

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler