Rådgiver - ordningen for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen (vikariat)

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Vår rådgiver med hovedansvar for administrative oppgaver for RVO-ordningen innenfor bygg og anlegg skal ha svangerskapspermisjon, og vi lyser derfor ut midlertidig vikariatstilling som rådgiver.

Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Det er etablert en ordning for RVO i bygge- og anleggsbransjen og en ordning for RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Ordningene er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Ordningene er hjemlet i egne forskrifter.

Begge ordninger er etablert som egne stiftelser med egne styrer og et felles sekretariat med 6 ansatte inkl. leder. Ordningene består av 29 regionale verneombud innenfor bygg og anlegg og 16 regionale verneombud innenfor hotell, restaurant og renhold.

Arbeidstilsynet er av Arbeids- og sosialdepartementet tillagt driftsrollen for ordningene. Daglig leder, ansatte i sekretariatet og RVO innenfor hotell, restaurant og renhold er ansatt i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog i Arbeidstilsynet. RVO innenfor bygg er ansatt i Fellesforbundet og RVO innenfor anlegg er ansatt i Norsk Arbeidsmandsforbund.  

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

Hos oss får du

 • stilling og lønn som rådgiver, kode 1434, i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 540 000 til kr. 610 000.
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no/
 • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.

Du kan be unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelige fag
 • god utredningskompetanse, god samfunnsforståelse og gjerne god juridisk forståelse
 • erfaring med selvstendig saksbehandling
 • god til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
 • fordel med kjennskap til bygge- og anleggsbransjene og gjerne erfaring med trepartssamarbeid 

Personlige egenskaper

 • løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • selvstendig, strukturert, nøyaktig og utviser god forståelse for prioriteringer
 • analytisk
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.05.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Arbeidstilsynet
Østensjøveien 34
0667 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler