Rådgiver risiko- og sårbarhetsvurderinger

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Avdeling Design og ROS utarbeider løsningsarkitektur/-design for IKT-prosjekter til sykehus i Helse Sør-Øst. Det omfatter høy- og lavnivå design (HLD og LLD) for alle type IKT-løsninger, både i applikasjon- og infrastrukturlaget. Risiko- og sårbarhetsvurderinger gjøres av alle IKT-leveransene.

I Helse Sør-Øst er det et stort mangfold av systemer fra store kliniske applikasjoner brukt av alle sykehus til mindre spesialistsystemer for den enkelte avdeling i sykehuset, og det baseres på et bredt spekter av teknologier i den teknologiske utvikling går meget raskt.

Avdelingen Design og ROS består av to designseksjoner og seksjon ROS-vurdering, med til sammen drøyt 40 faste medarbeidere og noen innleide konsulenter i tillegg i avdelingen. Seksjon ROS-Vurderinger med sine 15 medarbeidere, har fokus på å forstå risiko og sårbarheter knyttet til informasjonssikkerhet og personvern for alle IKT-tjenestene. Med økende digitalt trusselbilde i Norge, er dette arbeide svært viktig for etterlevelse av lover/forskrifter og publikums tillit til helsedataene vi behandler. Seksjonen ROS-Vurderinger skal nå styrkes med flere ansatte, og vi søker deg som vil utgjøre en forskjell for "livsviktig IKT".

Arbeidsstedet er primært Skøyen i Oslo, men for godt kvalifiserte søkere kan arbeidssted ved Sykehuspartners lokasjon i Porsgrunn, Grimstad, Hamar, og Gjøvik vurderes. Søker bes oppgi ønsket arbeidsted i søknaden.

 Oppstartsdato er etter avtale. 

Vi tilbyr

 
 • Faglige meget spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT og behandling av helsedata
 • Stort fagmiljø i avdelingen som fokuserer på kompetansedeling
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett
 • Lønn etter kvalifikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25

Kvalifikasjoner

 
 • Utdanning på universitet/høyskole, evt tilsvarende realkompetanse
 • God forståelse av tekniske løsninger og evne til å raskt kunne sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Erfaring med risikoarbeid/risikovurderinger.
 • Forståelse av standardene ISO 27001/27005/31000 og NS5814
 • Erfaring fra forskjellige metoder for risikovurderinger er et pluss.
 • Beherske norsk som arbeidsspråk godt, men også kunne samhandle på engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å koordinere, ta ansvar og være pådriver
 • Selvstendig og resultatorientert, også like å jobbe i team
 • Motiveres av å jobbe med IKT og sikkerhet i helsesektoren
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Systematisk og analytisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
ROS-Vurderinger, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Jan Ottar Holt
Tlf: 98255065

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler