Rådgiver samfunnsøkonomi og økonomistyring, Budsjett- og økonomienheten

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Vil du være med å videreutvikle UDIs arbeid med samfunnsøkonomiske analyser og gode beslutningsgrunnlag? Vil du arbeide med dyktige og engasjerte kollegaer, utfordre virksomheten og bli utfordret tilbake? Vil du jobbe med dagsaktuelle problemstillinger med høyt politisk fokus? Da kan denne stillingen være noe for deg.

Budsjett- og økonomienheten ligger i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Avdelingen har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til budsjett, økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring, har avdelingen ansvar for utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.

For tiden består avdelingen av rundt 60 medarbeidere fordelt på seks enheter og en stab. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen har teamorganisert deler av arbeidet sitt.

Budsjett- og økonomienheten har ansvaret for direktoratets budsjettarbeid, herunder budsjettdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og de interne budsjettprosessene. Videre har enheten ansvaret for økonomistyring og -rapportering, utarbeidelse av økonomiske analyser, deltakelse i utviklingsarbeid, metodikk for samfunnsøkonomiske analyser og system for helhetlig interkontroll. Enheten foretar virksomhetsplanlegging i samarbeid med andre enheter i avdelingen.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)/ seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 460 000 – 650 000 brutto per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
Fleksibel arbeidstid og sommertid.
UDI er en IA-virksomhet.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Samfunnsøkonomisk utdanning på masternivå
Gjerne 1-2 års erfaring med samfunnsøkonomiske analyser, økonomiske analyser generelt og utredningsarbeid, men nyutdannede kan også søke
Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
Erfaring med prosjekt- eller teamarbeid er ønskelig
Ferdigheter i Excel
Evne til å formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måte

Personlige egenskaper

Effektiv, strukturert og analytisk
Initiativrik tilrettelegger og planlegger med høy gjennomføringsevne
God til å drive prosesser og relasjonsbygger
Trives med å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig
Gode samarbeidsevner, være tydelig og løsningsorientert

Medarbeidere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens medarbeiderkrav. Dette innebærer å arbeide etter UDIs mål, prioriteringer og kjerneverdier, å foreslå forbedringer og bidra til nye måter å løse oppgavene på, å bidra til at både kolleger og leder lykkes samt å samarbeide og utveksle kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Søknadsfrist: 28.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Jeanette Andersen Toverud
Tlf: 407 06 162

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler