Rådgiver/seniorrådgiver (2020/11)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Har du erfaring med politikkutvikling i offentlig sektor? Trives du med å utarbeide godt språk og tydelig kommunikasjon? Er du i tillegg samfunnsinteressert og opptatt av god integrering?

Vi søker deg som ønsker å benytte din analytiske og samfunnsfaglige kompetanse til å styrke vårt arbeid for bosetting av flyktninger i Norge. Stillingen er spesielt rettet mot fagutvikling vedrørende barn og enslige mindreårige flyktninger.

IMDi er et moderne og
utviklingsorientert direktorat med en betydelig digital portefølje. Vårt arbeid
innebærer dialog og samarbeid med departement, justissektoren, kommunal sektor,
direktorater og andre organisasjoner. Ditt arbeid vil bidra til vår helhetlige
innsats for å implementere og bidra til å utvikle regjeringens
integreringspolitikk

Bosettings- og tidlig innsatsseksjonen inngår i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen. 
Seksjonen har et godt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn og høy kompetanse. IMDi er en
mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 (kr. 428 200-627 700 ), seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 532 200-640 200.
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv(IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Mastergrad eller høyere. Fortrinnsvis i samfunnsvitenskapelig studieretning, der metodefag inngår i den avlagte graden.
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning, herunder dokumenterbar egen erfaring med utarbeidelse av saksdokument, presentasjoner, FoU-forslag, utredninger jf. utredningsinstruks
 • Relevant erfaring fra barnefaglig arbeid på policy-nivå/politikkutvikling
 • Meget gode formulerings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. 

Følgende kvalifikasjoner og erfaring er ønskelig/fordel:

 • Kjennskap til arbeid med bosetting av flyktninger
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid
 • Erfaring med LEAN eller andre prosessredskap
 • God kunnskap om og gjerne erfaring fra ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter               

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvstendig og strukturert, tar tak i oppgaver og driver prosesser fremover på egenhånd.
 • Analytisk og med god tallforståelse
 • Svært gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig. Du er god til å kommunisere på en forståelig og tydelig måte, også med dem som ikke kjenner fagområdet ditt. Du har gjerne klarspråk som ideal.
 • God på å gi og få tilbakemeldinger 
 • Evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Bosetting- og tidlig innsatsseksjonen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Kristian M. Mellingen
Tlf: 99028492

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler