Rådgiver/seniorrådgiver - Byutvikling og arealpolitikk

Ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Planavdelingen

 

Departementet er landets øverste planmyndighet og har ansvar for forvaltning, utvikling og veiledning av plandelen av plan- og bygningsloven. Du blir del av et bredt tverrfaglig miljø med planleggere og jurister.

 

Hvordan byene og stedene utformes virker inn på hverdagslivet vårt. De største byene har over tid opplevd sterk befolkningsvekst. Det har bidratt til en positiv utvikling med nye muligheter for byutvikling, næringsutvikling og transport. Samtidig har veksten skapt press på arealer og infrastruktur med utfordringer for klima, landskap og miljø. Mens storbyene må håndtere vekst, vil mange av de små og mellomstore byene og distriktene ønske vekst. God planlegging skal bidra til at vi utvikler attraktive byer og steder med høy kvalitet for innbyggere og næringsliv. Det gjelder også utviklingen av steder for reiseliv og fritidsbebyggelse.

 

Arbeidsoppgaver

Du vil bli en viktig bidragsyter til å gi politisk ledelse faglige råd for utvikling og oppfølging av departementets oppgaver innen byutvikling og stedsforming. Arbeidet omfatter bolig-, areal og transportplanlegging, grønn by- og stedsutvikling, urbane kvaliteter, levekår, områdesatsinger og andre virkemidler innenfor bærekraftig byutvikling og arealpolitikk.

 

Du vil arbeide i nær kontakt med andre avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, andre departementer, kommuner, regionale myndigheter og forskningsmiljøer. Det legges vekt på å prøve ut nye løsninger og metoder, utveksle erfaringer og formidle gode eksempler.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning på masternivå innen planlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsfag eller naturvitenskap. Det kreves relevant erfaring innen feltet byplanlegging/arkitektur/samfunnsplanlegging fra privat eller offentlig virksomhet. Konkret erfaring med arealplanlegging, bruk av ulike planverktøy og prosjekt- og/eller nettverksarbeid er ønskelig. Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

Du er en samarbeidsorientert, engasjert og tillitsskapende medarbeider som er interessert i å videreutvikle fagfeltet. Du ha en pådriveholdning og evne til å jobbe strukturert og analytisk. Du er også raskt å tilegne deg ny kunnskap og handle målrettet og effektivt. 

 

Vi tilbyr

Du vil jobbe i et inspirerende, tverrfagligfagmiljø med kompetente medarbeidere og gode utviklingsmuligheter. Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 500 000 - kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Vi tilbyr også god pensjonsordning gjennommedlemskap i Statens Pensjonskasse, kantine og treningsmuligheter. 

 

Andre opplysninger

Godt medarbeiderskap er viktig hos oss. Mer om dette finner du her.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.

 

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål kan avdelingsdirektør Berit Skarholt tlf. 22 24 59 60 eller avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen tlf. 22 24 59 09 kontaktes. 

 

Søknadsfrist: 4. januar 2019 

Søknadsfrist: 04.01.2019

Arbeidsgiver:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler