Rådgiver/seniorrådgiver FOU, helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ledig e fast stilling (100%) som rådgiver/seniorrådgiver innenfor helse- og omsorgsfag i Helseavdelingen. 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og avdelingen har omtrent 100 ansatte med ulik fagbakgrunn og kompetanse.

Helseavdelingen består av fem seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo

 • Seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken (KHOT ØV), kontorlokalisering i Moss 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo (KHOT Oslo), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken (KHOT VV), kontorlokalisering i Drammen 
 • Seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU), kontorlokalisering i Moss

Den aktuelle stillingen tilhører seksjon for fellesoppgaver og utvikling, med kontorlokalisering i Moss. Seksjonen har et spesielt ansvar for hoveddelen av utviklingsoppgavene i avdelingen og behandling av saker etter førerkortforskriften. Utviklingsoppgavenes hovedfokus er styrket kvalitet og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder pådriverarbeid for oppfølging av nasjonale strategier og føringer.


Arbeidsoppgaver

 • Utadrettet virksomhet i forbindelse med nasjonale satsninger, f.eks. kvalitetsreformen Leve hele livet, Kompetanseløft 2025 og Demensplan 2025
 • Arbeid med tilskuddsforvaltning i helse- og omsorgstjenestene
 • Opplæring, råd og veiledning overfor helse- og omsorgstjenestene 

I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor vil andre oppgaver også måtte påregnes.


Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad innen helse- og omsorgsfag, fortrinnsvis sykepleie med relevant videreutdanning
 • For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det som hovedregel utdanning på masternivå, samt særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagområder

I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant videreutdanning. Særlig ønskelig er utdanning som jordmor, helsesykepleier og/eller videreutdanning innen aldring/demens 
 • Erfaring med folkehelsearbeid og planarbeid 
 • Relevant erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Gjerne ledererfaring
 • God og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten
 • Relevant yrkeserfaring, gjerne fra offentlig forvaltning
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
 • Gode IKT/digitale ferdigheter

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr 500 000,- til kr 570 000,- eller som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 550 000,- til kr 620 000,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Famara Alieu Sanyang 414 19 195, eller fylkeslege/avdelingsdirektør Marianne Skjerven-Martinsen 32 26 68 51 / 913 84 968.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 12. april 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 12.04.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler