Rådgiver/seniorrådgiver hos Barnehage- og utdanningsavdelingen

Om stillingen

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Barnehage- og utdanningsavdelingen 

Barnehage- og utdanningsavdelingen har ca. 70 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fire seksjoner; barnehage, utdanning, barnehage- og skolemiljø samt kompetanse- og kvalitetsutvikling. Avdelingsdirektøren og fire seksjonssjefer utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingen har kontorsted i Oslo. 

Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder samt informasjon og veiledning. 

På barnehage- og utdanningsområdet skal Statsforvalteren være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og barnehage- og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere. Avdelingen har også oppdrag på introduksjonslovens område. 

Det er ledig fast stilling i seksjon kompetanse- og kvalitetsutvikling. Seksjon kompetanse- og kvalitetsutvikling har ansvar for oppfølgingen av de statlige ordningene for kompetanseutvikling, avdelingens arbeid med statistikk og analyse, herunder risikovurderinger samt tilskudd, eksamen og prøvefeltet. Seksjonen har for tiden 13 medarbeidere.   

Til den faste stillingen i seksjonen søker vi etter en pedagog eller kandidat med annen høyere utdanning. Hovedoppgavene vil være arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling i samarbeid med sektor, særlig knyttet til ordningene med desentralisert kompetanseutvikling i skole og voksenopplæring, herunder også fagfornyelsen. Praktisk arbeid knyttet til gjennomføring av konferanser/samlinger samt tilskuddsforvaltning vil også bli en del av stillingen.  

Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder, men oppgaver i seksjon utdanning er særlig aktuelt i tillegg til oppgavene i seksjon kompetanse- og kvalitetsutvikling.  


Kvalifikasjoner og ønskede egenskaper

Kvalifikasjonskrav:

Det kreves høyere utdanning, gjerne pedagog, eller annen høyere utdanning. Videre kreves det kjennskap til offentlig forvaltning. 

Det er ønskelig med følgende: 

  • Erfaring fra de statlige kompetanseordningene 
  • Erfaring fra arbeid med fagfornyelsen 
  • Evne til å drive prosesser  

For stillingen kreves: 

  • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 
  • God digital kompetanse 
  • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform 
  • God samfunns- og rolleforståelse 
  • Brukerorientering og evne til å takle høyt tempo og tidvis stort arbeidspress 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 


Vi kan tilby

Spennende oppgaver i Norges største Statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. 

Stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr. 500 000 - kr. 570 000,- / seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 550 000 - kr. 620 000,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.  

For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det særlig fag- og spisskompetanse.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef kompetanse- og kvalitetsutvikling Siv Lien, telefon 22 00 38 30.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 25. juni 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 25.06.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler