Rådgiver/seniorrådgiver i Administrativ stab

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Vil du jobbe med budsjett- og økonomistyring i UDI og være med å bygge opp et sterkt og godt økonomimiljø i UDI og i Region- og mottaksavdelingen? Har du erfaring med controller-oppgaver innen eiendomsforvaltning og/eller bygg og anlegg? Trives du med å jobbe i en stor organisasjon med ulike fagområder, dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø? Da kan denne stillingen være noe for deg.

Region- og mottaksavdelingen (RMA) har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av mottak gjennom avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. RMA leier, forvalter og drifter eiendomsmasse knyttet til ankomstsentrene og enkelte større mottak. Avdelingen har også oppgaver knyttet til assistert retur og tilbakevending. Avdelingen har i 2018 ca. 130 årsverk fordelt på enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik.

Administrativ stab i avdelingen har ansvaret for en rekke enhetsovergripende oppgaver i avdelingen. I tillegg til overordnede økonomioppgaver knyttet til budsjett, rapportering og analyse i avdelingen, har Administrativ stab oppgaver knyttet til HR og IKT. I tillegg har Administrativ stab ansvaret for controller-funksjonen i avdelingen. Administrativ stab holder til i Oslo og består i dag av 13 medarbeidere.

Administrativ stab arbeider tett opp mot enhetene i avdelingen og de øvrige avdelingene i direktoratet. Økonomimedarbeiderne i enheten samarbeider særlig tett med Budsjett- og økonomienheten. Denne enheten har ansvaret for UDIs budsjettarbeid, økonomistyring og -rapportering, utarbeidelse av økonomiske analyser og internkontroll. Det er et felles økonomimiljø i UDI, og vi søker medarbeidere som er utviklingsorienterte og vil være med på å bygge opp dette miljøet.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) i lønnsspenn kr 454 700-567 100 brutto per år eller som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspenn kr 512 700-743 100 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid og sommertid, og trening i arbeidstiden
UDI er en IA-virksomhet

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Høyere økonomisk utdannelse på masternivå med spesialisering innenfor økonomi, regnskap eller revisjon. Utdanning på bachelornivå med lengre relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
God regnskapsforståelse
Minimum tre–fem års erfaring fra tilsvarende arbeid, gjerne revisjon
Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne
Erfaring med prosjekt- eller teamarbeid er ønskelig
Gode ferdigheter i Excel

Personlige egenskaper

Initiativrik tilrettelegger og planlegger med høy gjennomføringsevne
Effektiv, strukturert og analytisk
God til å drive prosesser og relasjonsbygger
Trives med å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig
Gode samarbeidsevner, være tydelig og løsningsorientert

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 28.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
Hausmannsgate 27
0032 Oslo

Kontaktperson:
Max Demuth
Tlf: 906 22 872

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler