Rådgiver/Seniorrådgiver i Analyse- og utviklingsavdelingen (18/20)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Trives du med å jobbe i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø? Ønsker du å være sentral i budsjettdialogen opp mot Justisdepartementet og i virksomhetsstyringen i en etat i stadig endring? Da kan denne stillingen være noe for deg.

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som økonomicontroller i Budsjett og økonomienheten i UDI. Oppgavene innebærer økonomi- og virksomhetsstyring, budsjettarbeid mot Justis- og beredskapsdepartementet, utvikling av økonomistyringen i UDI med mere.

Budsjett- og økonomienheten ligger i Analyse- og utviklingsavdelingen, som har ansvaret for en rekke avdelings­overgripende oppgaver i Utlendingsdirektoratet. I tillegg til budsjett, økonomi og virksomhetsstyring, har avdelingen ansvar for utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, strategiske anskaffelser samt utviklings- og forbedringsarbeid.

For tiden består avdelingen av rundt 70 medarbeidere fordelt på seks enheter. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Budsjett- og økonomienheten har ansvaret for direktoratets økonomistyring. Dette innebærer blant annet budsjettdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og de interne budsjettprosessene. Videre har enheten ansvaret for å utarbeide økonomiske analyser, produksjon av beslutningsunderlag og økonomisk styringsinformasjon, internkontroll og risikostyring. 

Vi tilbyr

 • Du får jobbe i en organisasjon som har et viktig samfunnsoppdrag. Du får dyktige og kompetente kolleger, med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet kr 472 000 - 583 900 brutto per år eller som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet 1kr 532 300- 750 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. 
 • Medlemskap og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse) 

Fra vinteren 2021 flytter vi til nye moderne lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/)

Utlendingsdirektoratet legger vekt på mangfold, og vi vil oppfordre alle som er kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning på masternivå. Utdanning på bachelornivå og lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
 • Erfaring med utarbeidelse av budsjett, prognoser, økonomiske analyser og økonomisk rapportering
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Gode ferdigheter i Excel, word og powerpoint
 • Erfaring i bruk av ulike verktøy innen økonomistyring, rapportering og analyse

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med statlig budsjettering og virksomhetsstyring, herunder økonomiregelverket i staten
 • Erfaring med prosjekt- eller teamarbeid 

Personlige egenskaper

 • Effektiv og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Fleksibel og initiativrik
 • Høy gjennomføringsevne
 • Trives med å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner, være tydelig og løsningsorientert
 • Omstillingsdyktig og trives i en organisasjon i endring

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.06.2020

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
UDI
Hausmannsgate 21
0032 OSLO

Kontaktperson:
Trude Beate Sveen
Tlf: 95088570

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler