Rådgiver/seniorrådgiver i Etterretning, Skattekrimavdelingen

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Stillingen vil inngå i den nylig etablerte etterretningsseksjonen i skattekrimavdelingen i Skatteetaten med arbeidssted i Oslo. Seksjon Etterretning består av tre grupper hvor to grupper har landsdekkende ansvar å drive etterretning innenfor prioriterte risikoområder innenfor skatte-, avgifts- og arbeidslivskriminalitet. Seksjonen skal bidra til å sikre helhetlig prioritering og at riktige saker følges opp.

Vi ønsker å styrke teamet som arbeider med risikoen grensekryssende merverdiavgiftsvindel på etterretningsstadiet. Det må påregnes noe reisevirksomhet også internasjonalt.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver/skatterevisor (kode 1434/1223) fra kr 500 000 - kr 570 000 eller som seniorrådgiver/spesialrevisor (kode 1364/1224) fra kr 555 000  – kr 690 000 avhengig av kvalifikasjoner. For revisor stillingene kreves karakteren C eller bedre i fagene: revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på master- eller bachelornivå med gode kvalifikasjoner innen internasjonal skatte- og avgiftskrimianlitet. Praktisk erfaring vil tillegges vekt. Særlig relevant erfaring kan kompensere kravet til utdanning.
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • må kunne benytte både norsk og engelsk som arbeidsspråk både skriftlig og muntlig
 • fordel med erfaring fra etterretningsarbeid
 • fordel med erfaring innen teamarbeid og ledelsesoppgaver

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk og strukturert
 • løsningsorientert og evne til å tenke nytt
 • evne til å tenke helhetlig og ta initiativ også utenfor eget arbeidsområde
 • endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Aina Steen
Tlf: 75546646

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler