Rådgiver/seniorrådgiver informasjonssikkerhet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vi ser etter en kompetent og trygg informasjons-sikkerhetsrådgiver, som skal være med å styrke fagområdet i IMDi. Det vil  være utstrakt samarbeid med personvernombudet og resten av virksomheten.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 575 600) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 643 000 brutto pr år).
Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø 
En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
Gode muligheter for faglig utvikling
Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kvalifikasjoner

Må krav

- Krav om  minimum bachelorgrad i informasjonssikkerhet eller utdanningsretninger  hvor informasjonssikkerhet inngår som en betydelig del av utdanningen. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

- Erfaringer med håndtering av digital risiko er nødvendig.

- Det forutsettes at den som tiltrer stillingen kan sikkerhetsklareres

Fordel krav

- Erfaring  fra offentlig sektor med kunnskap om forvaltningslov, personopplysningslov, og sikkerhetslov er ønskelig.  

- Fordel med sertifisering innen ISO27000  eller tilsvarende

Personlige egenskaper

- Gode analytiske evner
- Arbeider strukturert og er resultatorientert
- Initiativrik og selvstendig
- Gode samarbeidsevner
- Trives i arbeidsmiljø med mange og varierte oppgaver
- Kunne kommunisere godt på norsk/engelsk muntlig og skriftlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling Informasjonssikkerhet og anskaffelser, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn-Erik Moseng
Tlf: 95842190

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler