Rådgiver / seniorrådgiver innen personvern

Vi ser nå etter en jurist med interesse for personvern, som skal forsterke avdelingens arbeid med å videreutvikle fagområdet i Tolletaten og bidra til at dette ivaretas i etatens utviklingsarbeid. 

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Utviklingsavdelingen er en nyopprettet avdeling i juridisk divisjon. Avdelingen er tillagt det overordnede fagansvaret for personvern og regelverksutvikling i etaten. Vi bidrar aktivt inn i utredning av løsninger og prosesser i grenseflaten mellom juss og digitalisering for både næringslivet og private. Avdelingen skal være en samarbeidspartner og premissgiver i arbeidet med å utvikle Tolletatens prosesser og systemer og skal bidra til at personvern og regelverksutvikling blir en integrert del av etatens forbedringsarbeid.  

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling innenfor et spennende og høyt prioritert fagområde. 

Nyutdannede oppfordres til å søke. 

Sentrale arbeidsområder:  

 • utrede og veilede i problemstillinger knyttet til personvern 
 • bidra i det strategiske arbeidet med å styrke personvernsarbeidet i Tolletaten 
 • være en diskusjonspartner, herunder delta og rådgi i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter  
 • jobbe med internkontroll og utvikle styrende dokumenter og retningslinjer innenfor personvernområdet 
 • gjennomføre internkontrolloppgaver på personvernfeltet 
 • bidra til at Tolletaten har oppdatert oversikt over all behandling av personopplysninger 

 Kvalifikasjonskrav: 

 • master i rettsvitenskap eller forvaltningsinformatikk 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
 • nyutdannede bør kunne vise til gode resultater fra studier, og stor interesse for personvernområdet 

For å bli ansatt som seniorrådgiver ønsker vi at du har:  

 • lang og relevant arbeidserfaring, gjerne fra statlig forvaltning 
 • relevant erfaring fra arbeid med personvern og implementering av nytt personvernregelverk (GDPR) 
 • god erfaring med utarbeidelse av rutiner og kvalitetssikring 

Dine egenskaper: 

 • du har høy gjennomføringsevne, og trives med å jobbe både selvstendig og i team 
 • evne til å identifisere prinsipielle problemstillinger gjennom det løpende arbeidet 
 • god organisasjons- og helhetsforståelse 
 • nysgjerrig og initiativrik, med vilje til å bistå også utenfor eget ansvarsområde 
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner  

Vi tilbyr: 

 • spennende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert fagområde i en nyetablert avdeling med høy kompetanse 
 • muligheter for faglig utvikling i et miljø hvor vi har god delingskultur 
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere 
 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, kr 480 000 – 800 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  
Inkludering og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Marius Mølmen Moen på tlf. 41441268 eller epost marius.molmen.moen@toll.no. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Marius Mølmen Moen
mmmo@toll.no
Tlf: 41441268

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler