Rådgiver/seniorrådgiver innen tilskuddsforvaltning, og økonomi- og regnskap

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du være med på laget?

Vi søker etter flere dyktige medarbeidere innenfor  økonomi- og tilskuddsforvaltning. 

IMDi er i gang med å bygge opp arbeidsplasser i Narvik som vil bestå av både økonomiforvaltning, tilskuddsforvaltning, arkiv og IKT drift og -forvaltning. Vi har nå ledig to faste og to midlertidige stillinger.

Vi kan tilby interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø med gode kollegaer. Arbeidsstedet er i Narvik.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.440 000-550 000) /seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 535 000-650 000). For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå eller høyere (hovedfag/mastergrad) – innen økonomi/regnskap eller samfunnsfag.  Andre utdanningsretninger vil bli vurdert i forhold til relevant erfaring innen økonomi og tilskuddsforvaltning.   
 • Erfaring med bruk av økonomi-, lønns- og fakturasystemer for større virksomheter.
 • For stillingene som seniorrådgiver kreves det minimum 5 års arbeidserfaring innen økonomi og/eller tilskuddsforvaltning fra offentlig virksomhet
 • Erfaring med økonomi- og regnskapsarbeid fra statlig sektor vil bli tillagt vekt
 • Erfaring med tilskuddsforvaltning fra statlig virksomhet vil bli tillagt vekt
 • Kjennskap til statlig økonomiregelverk og statlig økonomiforvaltning vil bli tillagt vekt
 • Kunnskap om særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands vil bli tillagt vekt
 • Fordel med gode ferdigheter i Excel og andre relevante IT-verktøy

Personlige egenskaper

 • Det vektlegges gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • Søker må kunne arbeide selvstendig, være nøyaktig, strukturert, effektiv og resultatorientert
 • God tallforståelse og analytiske evner
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.10.2020

Arbeidssted: Narvik

Arbeidsgiver:
Økonomi- og tilskuddsseksjonen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Dronningensgate 52/54
8515 Narvik

Kontaktperson:
Kolbjørn Karlsen
kka@imdi.no
Tlf: 90060042

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler