Rådgiver/seniorrådgiver internkontroll

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Vil du være med å videreutvikle Region- og mottaksavdelingens (RMA) arbeid med målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse? Vil du arbeide med dyktige og engasjerte kollegaer i avdelingen og virksomheten forøvrig, utfordre og bli utfordret tilbake? Vil du jobbe med dagsaktuelle problemstillinger med høyt politisk fokus? Da kan denne stillingen være noe for deg.
RMA har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av statlige mottak gjennom avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 3 300 personer fordelt på i underkant av 30 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også oppgaver knyttet til assistert retur og tilbakevending. Avdelingen har rundt 130 medarbeidere fordelt på enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik.

Vi søker deg som vil gjøre en forskjell og bidra inn i utviklingen og profesjonaliseringen av avdelingen. Du vil være en sentral ressurs i bygging og videreutvikling av avdelingens risiko- og internkontrollsystemer. Migrasjons¬svingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon med solide og effektive prosesser.

Du vil samarbeide tett med ledere og medarbeidere både på strategisk og operativt nivå i avdelingen, samt med det sentrale miljøet for budsjett-, økonomi- og virksomhetsstyring i UDI.

Stillingen er sentralt plassert i avdelingen og vil være en viktig støtte for avdelingsledelsen.

Vi tilbyr

En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet kr. 524 200 til kr. 695 500 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Du har høyere og relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
Bred praktisk erfaring innenfor områdene styring, risikovurderinger og internkontroll, herunder relevant metodikk
Meget gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig
Erfaring med lover og regler for offentlig forvaltning, herunder reglement for økonomistyring i staten er ønskelig
Erfaring med prosjekt- eller teamarbeid er ønskelig

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.

Personlige egenskaper

Du er analytisk, nøyaktig og strukturert
Du har helhetsforståelse og evne til raskt å sette deg inn i ulike fagområder
Du har integritet og sterk interesse for etterlevelse
Du er selvstendig, initiativrik og dyktig på planlegging, organisering og gjennomføring
Du samarbeider godt med andre, både innenfor eget og andre fagområder, evner å skape tillit på alle nivåer i virksomheter, har gode formidlingsevner og er tydelig i kommunikasjonen

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Kristin Klaseie
Tlf: 928 41 063

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler