Rådgiver/seniorrådgiver (jurist)

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for behandling av byggesøknader?

Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak. I Avdeling for byggeprosjekter piloterer vi stadig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

Utlyst stilling inngår i en nyopprettet enhet i avdeling en, men fordi avdelingen er i omorganisering kan det bli aktuelt å plassere stillingene i annen enhet. Arbeidsoppgavene vil være de samme som utlyst, men innenfor et annet geografisk område og oppgave vil kunne ha annen grad av kompleksitet.

Du skal arbeide som rådgiver hvor hovedoppgaven er å bistå med juridisk rådgivning i saker som behandles etter plan- og bygningsloven med tilstøtende regelverk, og skrive saksfremstillinger i klagesaker. Seniorrådgivere skal også drive faglig utvikling og formidling.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling i avdelingen. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Avlønning kan være lavere enn den utlyste stillingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

       

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og bygningsrett
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 40-47 som tilsvarer fra kr 551 400 til kr 626 900 pr år

Kvalifikasjoner

 • Du har juridisk embetseksamen (cand.jur.) eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Du har meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder fra offentlig forvaltning, byggebransje eller tilsvarende
 • For seniorrådgiver er det krav om 5 års relevant erfaring
 • Du må vise forståelse for og være i stand til å gjøre gode juridiske vurderinger innen plan- og bygningsrett og tilstøtende regelverk
 • Som seniorrådgiver må du i tillegg ha god kunnskap om plan- og bygningslovgivningen og kunne håndtere komplekse juridiske problemstillinger
 • Innsikt i plan- og bygningslovgivningen er en fordel for rådgiver og et krav for seniorrådgiver
 • Du må god ha forståelse for offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du er presis og arbeider analytisk og strukturert
 • Du har gode formidlingsevner og deltar aktivt i faglige diskusjoner
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er løsnings- og resultatorientert og opptatt av å nå organisasjonens mål
 • Du er selvgående, tilegner deg kunnskap raskt, og har god evne til å prioritere og gjennomføre

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler