Rådgiver/seniorrådgiver KHT ØV, helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ledig fast stilling (100%) som rådgiver/seniorrådgiver innenfor helse- og omsorgsfag i Helseavdelingen. 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og avdelingen har omtrent 100 ansatte med ulik fagbakgrunn og kompetanse.

Helseavdelingen består av fem seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo

 • Seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken (KHOT ØV), kontorlokalisering i Moss 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo (KHOT Oslo), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken (KHOT VV), kontorlokalisering i Drammen 
 • Seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU), kontorlokalisering i Moss

Den utlyste stillingen er i seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken (KHOT ØV). 


Arbeidsoppgaver

 • Helse- og omsorgsfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetssaker m.m. 
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
 • Råd og veiledning til brukere, kommuner, virksomheter og tjenesteytere
 • Utadrettet virksomhet i forbindelse med nasjonale satsninger, f.eks Leve Hele Livet, Kompetanseløftet 2025 og Demensplan 2025 

Arbeidsområdene kan endre seg over tid og andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingene ved behov.


Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad innen helse- og omsorgsfag
 • For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det som hovedregel utdanning på masternivå, samt særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagområder

I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Erfaring med psykiske lidelser og rus hos personer med psykisk utviklingshemming
 • Erfaringer fra habilitering, rehabilitering og/eller pasient eller brukernært miljøterapeutisk arbeid.
 • Erfaring fra kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhetsarbeid, fortrinnsvis på ledernivå. 
 • Det er en fordel om du har erfaring fra tildeling og saksbehandling av kommunale helse- og omsorgstjenester som nødvendig helsehjelp, praktisk/personlig bistand, oppfølging/opplæring, støttekontakt, omsorgslønn, avlastning eller BPA i hjemmet eller i institusjon.
 • Videreutdanning eller master i ett eller flere helse- og sosialfag som habilitering, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, atferdsfag, sammensatte helsetilstander eller funksjonshemming og samfunn/samhandling
 • Interesse for helselovverket, forsvarlighetskravet og nasjonale faglige retningslinjer
 • Kan arbeide målrettet med god fremdrift
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Gode IKT/digitale ferdigheter 

Personlig egnethet og seksjonens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingene lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr 500 000,- til 570 000,- eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 550 000,- til 620 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Anette Asbjørnsen på telefon 69 24 75 36/ 907 31 174 eller fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen på telefon 32 26 68 51 / 913 84 968.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 21. april 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 21.04.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler