Rådgiver/seniorrådgiver, kompetanseutvikling

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?  

Vi søker en person med både strategisk og operativ erfaring innenfor kompetanseutvikling og er på jakt etter deg som sammen med gode kolleger kan være med å videreutvikle det strategiske kompetansearbeidet i Arbeidstilsynet. Vi er i en spennende utvikling der vi i langt større grad tar i bruk interaktive nettkurs og satser stort på digital utvikling. Du kommer til et kompetent fagmiljø i Avdeling for organisasjon med totalt 10 medarbeidere per tiden. Avdelingen skal styrkes med flere ansatte i løpet av året.   

Avdeling for organisasjon har ansvar for strategier og tiltak som sikrer at Arbeidstilsynet til enhver tid har de menneskelige ressursene og den kompetansen organisasjonen har behov for. Ansvaret omfatter også arbeidsgiveransvaret, internt HMS, sikkerhet og medbestemmelse. 

 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 i Statens lønnsregulativ.
Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 515.000 - 730.000.
Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
Arbeidstilsynet ønsker å være en god og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Det kan være mulig å justere stillingsprosenten ved behov. 
Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen fortrinnsvis pedagogiske fag 
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for lavere utdanning 
 • Interesse for og evne til strategisk tenkning
 • Forstå stabsrollen
 • Evne til å lede og gjennomføre prosesser fra a til å 
 • Kunnskap om og interesse for å utvikle metoder for læring
 • Kompetanse innen e-læring og digitale verktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du jobber målrettet og systematisk, har gjennomføringsevne og kan vise til resultater
 • Du jobber godt selvstendig, men motiveres også av å være en god lagspiller
 • Du har engasjement for faget og har løsningsforslag
 • Du er omgjengelig og skaper gode relasjoner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.09.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Avdeling for organisasjon  
Prinsens gt. 1, Statens Hus
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler