Rådgiver/seniorrådgiver - organisasjonspsykologi

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Vi søker deg som har inngående kunnskap om organisasjonspsykologi og som har lang erfaring fra utviklingsprosesser innen organisasjonspsykologiske problemstillinger.

Arbeidstilsynet er i en spennende utvikling etter omorganisering, og jobber å for å utvikle både medarbeidere, ledere og arbeidsmiljø i tråd med den nye organiseringens intensjoner.

Du kommer til et kompetent fagmiljø i Avdeling for organisasjon med totalt 10 medarbeidere for tiden. Avdelingen styrkes med flere ansatte i løpet av året.

Avdeling for organisasjon har ansvar for strategier og tiltak som sikrer at Arbeidstilsynet til enhver tid har de menneskelige ressursene og den kompetansen organisasjonen har behov for. Ansvaret omfatter også arbeidsgiveransvaret, internt HMS, sikkerhet og medbestemmelse.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor 515 000 - 730 000 kroner i året. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.

Arbeidstilsynet ønsker å være en god og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold, og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Det kan være mulig å justere stillingsprosenten ved behov.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

  • Høyere relevant utdanning innen organisasjonspsykologi, fortrinnsvis på masternivå og gjerne utdanning som psykolog
  • Lang og relevant erfaring med å drive prosesser knyttet til utvikling av medarbeidere, ledelse, arbeidsmiljø og kultur
  • Erfaring med stabsrollen er en fordel
  • Evne til å sette seg inn i ledere og medarbeideres arbeidshverdag og å omsette dette i et lærings- og utviklikngsperspektiv
  • Erfaring med å tilrettelegge for gode læringsprosesser i organisasjoner
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

  • Du jobber målrettet og systematisk, har gjennomføringsevne og kan vise til konkrete resultater
  • Du jobber godt selvstendig, men motiveres også av å være en god lagspiller
  • Du har engasjement for faget og er løsningsorientert
  • Du er omgjengelig, samarbeider godt og evner å skape gode relasjoner både internt og eksternt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.09.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Avdeling for organisasjon, Arbeidstilsynet
Prinsens gt. 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler